foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

SA RAZNIH TURNIRA

daria charochkinaOvaj komentar posvetićemo partijama koje nisu odigrane na tzv. super turnirima. U prvoj je, odigranoj na ekipnom Šampionatu Rusije za žene, bela izvojevala efektnu pobedu protiv renomirane protivnice, a u drugoj ćemo na delu videti najmlađeg velemajstora na svetu.

D. Charochkina - V. Gunina

RUS (chw) 2016
E32-Nimcoindijka

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3 Lc3 6.Dc3 Se4 7.Dc2 c5

Zanimljiva alternativa je 7...e5 8.cd5 Dd5 9.f3 Sd6 10.de5 De5 11.e4 f5 12.Ld3 fe4 13.fe4 Lg4 14.Sf3 Lf3 15.gf3 Sc6 16.Dc3 [16.f4!? De6 17.Tg1] 16...0–0 17.0–0 Sd4 18.Le3 c5 19.f4 De4 20.Le4 Se2 21.Kg2 Sc3 22.Lb7 Sb7 23.bc3 Tfe8 24.Kf3 Te6 25.Tad1 Tae8 26.Lf2 T8e7 27.Tfe1 Te1 28.Te1 i beli je imao nešto bolju poziciju, E. L'Ami - A. Moiseenko, "Qatar Masters Open" 2014.

8.dc5 Sc6 9.Sf3

Beli su primenjivali još 9.cd5 i 9.e3

9...Da5

Nije se dobro pokazala alternativa 9...a5 10.e3 a4 11.Ld2 0–0 12.Tc1 Sd2 13.Dd2 Sa5 14.Db4 Sb3 15.Tc3 d4 16.Tb3 ab3 17.ed4 e5 18.d5 e4 19.Sd4 Dg5 20.Dd2 S. Atalik - E. Oosterom, Groningen NED (open) 1997.

10.Sd2

Igrano je i 10.Ld2

10...Sd4 11.Dd1

U sledećoj partiji beli je ostvario ubedljivu pobedu: 11.Dd3 e5 12.b4 Da4 13.Ta2 Lf5 14.Se4 Le4 15.Dc3 Sc2 [15...dc4!? 16.f3 Db3 17.Db3 cb3 18.Td2 Lf5 19.Lb2 0–0–0] 16.Tc2 d4 17.Dg3 Dc2 18.De5 Kf8 19.Df4 Te8 20.Dd2 Dc4 [20...d3 21.f3 Lg6 22.e4] 21.f3 Lg6 22.e4 Dc3 23.Lb2 Dd2 24.Kd2 Td8 25.Lc4 Ke7 26.Ld5 Td7 27.Ld4 Thd8 [27...f6 28.Kc3] 28.Ke3 f5 29.Le5 Lf7 30.Ld6 Kf6 31.e5 Kg6 32.Kd4 Ld5 33.Kd5 a6 34.e6 Te7 35.Ke5 Tee8 36.g4 f4 37.Te1 Th8 38.h4 h5 39.g5 1:0 V. Burmakin - A. Markarov, "Petroff Mem Open" 2000. Ipak, utisak je da je crni mogao da igra bolje. Takvog mišljenja su, očigledno, i protivnice u ovoj partiji.

dijagram 01 koment79

11...dc4

Novost. Poznato je 11...Ld7 12.b4 Da4 13.Se4 Sc2 14.Kd2 Sa1 15.Sd6 Ke7 16.Da4 [16.Lb2 Sb3 17.Ke1 a5 18.e4 ab4 19.Dh5 Sc5 20.Le5 f6 21.Df7 Kd8 22.Dg7 fe5 23.Dh8 Ke7 24.Sf5 ef5 25.De5 Kd8 26.Df6 Kc7 27.e5 Se4 0:1 L. Aronian - M. Palac, "15th ETC" 2005.; 16.cd5!? Sb3 17.Ke1 ed5 18.Lb2 i beli bi stajao bolje] La4 17.Kc3 [17.cd5 Sb3 18.Kc3 Sc1 19.e4 a5] a5 [17...d4!? 18.Kd3 Sb3 19.Lb2 Thd8 20.Ld4 b6 21.e4 bc5 22.bc5 Tab8] 18.cd5 b6 19.e4 ab4 20.ab4 bc5 21.bc5 Thb8 22.Lc4 Sb3 23.Lg5 f6 24.Le3 sa boljom igrom belog, A. Braun - K. Landa, "Bayern-chI" 2005. i 11...Sc5 12.b4 Da4 13.Ta2 Dd1 14.Kd1 Sa4 15.Lb2 Sb2 16.Tb2 dc4 17.Sc4 Ke7 18.e3 Sb5 19.Kc2 [19.Ld3 Ld7 20.Ke2 Lc6 21.f3] Ld7 20.Kb3 Lc6 21.a4 Sd6 22.Sd6 Kd6 23.f3 Ld5 sa jednakim šansama, J. Granda Zuniga - Hou Yifan, "Magistral Ruy Lopez" 2007.

12.e3 Sb3

Nema sumnje da je Gunina, igrajući 11...dc4, imala u vidu odgovor protivnice, pa je ovaj potez nesumnjivo razmatran u pripremama, odnosno u sklopu domaćih analiza. Dakle, nije bilo boljih poteza, što potvrđuje i ova analiza: 12...c3 13.ed4 cd2 14.Ld2 Dd2 [14...Sd2 15.b4] 15.Dd2 Sd2 16.Kd2 i beli je bolji. Ali da li je crna predvidela sledeći potez protivnice?

dijagram 02 koment79

13.Lc4!

Odličan potez, znatno bolji od (možda) očekivanog 13.Tb1 c3 14.bc3 Sbd2 15.Ld2 0–0 posle čega bi crna mogla da bude zadovoljna pozicijom.

13...Sa1

Dosledno, a alternative bi vodile materijalnoj prednosti za belog: 13...Sbd2 14.b4 ili 13...Sed2 14.Ld2 Dd2 15.Dd2 Sd2 16.Kd2

14.b4 Dd8

Da je crna već dospela u ozbiljne probleme, pokazuje sledeća varijanta: 14...Sc3 15.ba5 Sd1 16.Kd1 Ld7 17.Lb2 La4 18.Ke2 Sc2 19.Tc1 i bela je nadmoćna, npr. 19... Tc8 20.Ld3 Tc5 21.Lg7 Tg8 22.Se4 itd.

15.Se4

dijagram 03 koment79

Nema sumnje da je bela postigla značajnu prednost: pored moćnih pešaka, takvoj oceni u prilog ide i položaj crnog skakača na a1.

15...0–0 16.Lb2 Dh4 17.Sd6

Bela je ostvarila dobijenu poziciju i dalji komentar je nepotreban.

17...a5 18.La1 ab4 19.ab4 Ld7 20.0–0 Lc6 21.e4 Tfd8 22.b5 Le8 23.Dd4 Dh6 24.f4 Ta4 25.Tf3 Lb5 26.Tg3 f6 27.Df6 Df6 28.Lf6 Td6 29.cd6 Tc4 30.Tg7 Kf8 31.Tb7 Tc1 32.Kf2 Tc2 33.Kg3 Lc6 34.d7 crni predaje.

--------------------------------

praggnanandhaaMladi indijski dečak, sa samo deset godina i devet meseci (!), pomerio je granicu najmlađeg velemajstora, koju je ranije držao Sergej Karjakin. Pogledaćemo jednu njegovu pobedu u minijaturi protiv velemajstora Bahmana (2645). 

A.Bachmann - R. Praaggnanandhaa

"IoM Masters" 2016
A45-Nepravilno otvaranje 

1.d4 Sf6 2.Lf4 g6 3.Sc3 d5 4.Dd2 Lg7 5.Lh6 0–0 6.Lg7 

Poziciji sa približno jednakim šansama vodilo bi 6.f3 c5 7.Lg7 Kg7 8.dc5 Da5 9.e4 Td8 10.ed5 Le6 11.Ld3 Sd5 12.Sd5 Dd2 13.Kd2 Td5 14.Se2 Tc5 S. Dražić - M. Aghayev, "17th Padova Open" 2014.

6...Kg7 7.0–0–0 c5 8.e3 

Ne može se beli boriti za prednost sa 8.dc5 Da5 9.Kb1 Le6 [9...Dc5 10.e3 Sc6] 10.Sf3 Dc5 11.Sd4 Sc6 [11...Tc8] 12.Se6 fe6 13.e3 Sg4 [13...e5; 13...Se4 14.Se4 de4] 14.f3 Se3 15.Sa4 A. Sharafiev - V. Yandemirov, "Russian Rapid GP KO" 2016; 15...Db4!

8...Sc6 

Alteranativa je 8...Da5 9.f3 b5 10.Lb5 Ld7 11.Lf1 Sc6 12.dc5 e5 13.a3 Dc5 14.g4 d4 15.ed4 Sd4 16.g5 Sd5 sa neizvesnom igrom, A. Delchev - V. Zakhartsov, "8th Paleochora Open" 2015.

9.f3 

dijagram 04 koment79 

9...c4!? 

Novost. Poznato je 9...Le6 10.g4 Tc8 11.Sge2 b5 12.Sb5 Db6 13.Sf4 c4 14.Sc3 Tb8 15.b3 cb3 16.cb3 Tfc8 17.Kb1 Sb4 18.Sa4 Dd6 i u ovoj poziciji do koje je došlo u partiji D. Fridman - K. Miton, "Before Trzcianka GM Blitz" 2014. beli je mogao sa 19.Sc5 da ostvari nešto bolju poziciju.

10.e4 

dijagram 05 koment79

10...b5!? 11.ed5 

Posle 11.Sb5 Tb8 12.ed5 Sa5 13.Sa3 La6 14.c3 Dd6 crni bi imao dovoljnu kompenzaciju. Npr. 15.Te1 Tb2 16.Db2 Tb8 17.Sb5 [17.Db8 Db8 18.g3 Sd5 19.Se2 Lc8] Tb5 18.Da1 Da3 19.Kc2 Sd5 20.Se2 Se3 21.Kd2 Sf1 22.Thf1 Tb2 23.Ke3 Sc6 sa inicijativom. 

11...Sb4 12.Sb5 

Ne ostavlja dobar utisak 12.a3 Sbd5 13.Sb5 a6 14.Sc3 Sc3 15.Dc3 Sd5 16.De1 [16.Dc4 Se3] c3 17.b4 Dd7 i prednost bi bila na strani crnog.

12...Sa2 13.Kb1 Dd5 14.Sa3 

Da je prednost na strani crnog pokazuje i sledeća varijanta: 14.Sc7 Db7 15.Lc4 Tb8 16.Sb5 Lf5 17.Ka2 a6

14...c3 15.bc3 Tb8 16.Ka1 

dijagram 06 koment79

16...Da5 

Posle ovog poteza beli se našao u beznadežnom položaju. 

17.Ka2 

Gubi i 17.Sc4 Da4 18.Sb2 Tb2 19.Kb2 Lf5

17...Sd5 18.Se2 Le6 beli predaje. 

Šta reći posle ovakve pobede dečaka koji nema još jedanaest godina, osim da prezime PraaggnANANDhaa, ipak, nešto znači!?

Miloš Jovičić, 13.11.2016.

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla