foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

MEMORIJAL TALJA: U znaku Jana Nepomnjaščija (1)

nepomniachtchi kramnikU prošlom komentaru mogli ste pročitati nešto o superturniru koji je održan u Moskvi i na kome je pobedio Jan Nepomnjašči. Videli ste i njegovu munjevitu pobedu protiv Evgenija Tomaševskog, a sada ćete videti pobedu protiv Vladimira Kramnika, prvog favorita turnira. Za razliku od prethodne partije, ovu je Jan dobio u zanimljivoj završnici, koju nije bilo lako proceniti.

 

I. Nepomniachtchi - V. Kramnik

Moscow "Tal Mem" 2016
A30–Engleska partija

1.c4 e6 2.Sc3 c5 3.Sf3 Sf6 4.g3 b6 5.Lg2 Lb7 6.0–0 Le7 7.d4

Realna alternativa je 7.Te1

7...cd4 8.Dd4

Ne može se beli boriti za prednost sa 8.Sd4 Lg2 9.Kg2 Evo jedne partije u kojoj je crni bez problema uspostavio ravnotežu: 9...Dc8 10.Dd3 Sc6 11.b3 Sd4 12.Dd4 0–0 13.Lb2 Db7 14.e4 d6 15.f3 a6 16.a4 Tfd8 17.Tfd1 Sd7 18.Dd2 Tac8 19.Tab1 Sc5 20.Dc2 h6 21.Td2 Lg5 22.Te2 Lf6 23.Td1 Dc6 24.La3 Dc7 25.Lb4 Dc6 26.Ted2 Lg5 27.Te2 Lf6 ½:½ V. Ivanchuk - D. Jakovenko, "FIDE GP" 2010.

8...0–0

Evo dve partije koje mogu biti od pomoći za one koji požele da varijantu stave na repertoar belim figurama:
8...d6 9.Lg5 a6 [ 9...h6 10.Lf6 Lf6 11.Df4] 10.Lf6 Lf6 11.Df4 Lf3 [11...0–0 12.Tfd1 Le7 13.Se4 Le4 14.De4 Ta7 15.Sd4 Tc7 16.Td2 Tc5 17.Tad1] Lf3 12.ef3 Ta7 13.Tfd1 Td7 14.Se4 Le7 15.De3 0–0 16.f4 g6 17.Tac1 b5 18.b3 bc4 19.bc4 Sc6 20.h4 h5 21.Tb1 Sa5 22.De2 Tc7 23.Td4 Tc4 24.Tc4 Sc4 25.Dc4 d5 26.Da6 de4 27.Le4 Dd2 28.Kf1 Td8 29.De2 La3 30.Tb7 Lc5 31.Tb2 Dd4 32.Tc2 La3 33.Kg2 Td6 34.Tc4 Db2 35.De3 Ta6 36.f5 ef5 37.Ld5 Db8 38.Dc3 Lb2 39.Tc8 Kh7 40.Dc4 i beli je jasno bolji, L. Van Wely - P. Leko, Wijk aan Zee 2010. i
8...Sc6 9.Df4 0–0 10.Td1 Db8 11.e4 d6 12.b3 a6 13.Lb2 Td8 14.De3 Da7 15.La3 Lf8 16.h3 b5 17.Da7 Sa7 18.e5 de5 19.Lf8 Kf8 20.Se5 Lg2 21.Kg2 bc4 22.bc4 Ke8 23.Tab1 Td1 24.Sd1 Se4 25.Tb7 Sd6 26.Tc7 i prednost je na strani belog, G. Kasparov - N. Short, "Your Next Move Blitz" 2011.

9.Td1

Igra se i 9.Lg5 i 9.Lf4

9...d6

I sledeća partija može biti važna za formiranje repertoara: 9...Dc8 10.Lf4 Td8 11.Sb5 d5 12.Se5 Sa6 13.Tac1 Lc5 14.Dd3 Se4 15.Le4 de4 16.Dd8 Dd8 17.Td8 Td8 18.Sa7 f6 19.Sec6 Td7 20.Le3 Le3 21.fe3 Td2 22.b4 Ta2 23.Td1 Lc6 24.Sc6 Tb2 25.Td8 Kf7 26.Td7 Kg6 27.Sd4 Tb4 28.Se6 Tc4 29.Tg7 Kh6 30.Tg8 b5 31.Sd4 1:0 W. So - L. Fressinet, "GCT Rapid Paris" 2016.

10.Lg5

Turnirska praksa beleži još 10.b3 i 10.Sg5

10...Sc6

Drugačiji plan primenio je crni u sledećoj partiji: 10...Sbd7 11.Sb5 [11.Tac1] d5 12.cd5 Ld5 13.Sc3 Lc6 14.Dc4 [14.b4 a6 15.Tac1 Tc8 16.a4] Dc8 15.Tac1 [15.e4] h6 16.Lf6 Lf6 17.e4 [17.Se4 Ld5] Se5 18.Se5 Le5 19.f4 [19.Se2 Lb7 20.Db5 Db8 21.f4 Lf6 22.e5 Lg2 23.ef6 Lf3 24.fg7 Td8 25.Kf2 Db7 26.h3 Td5] Lc3 20.Dc3 Lb5 21.Da3 [21.Db4 Da6 22.Tc3 Le2 23.Td2 Tad8] Da6 22.Da6 La6 23.e5 Tac8 24.Le4 Tc1 25.Tc1 Tc8 26.Td1 Lb5 27.Kf2 Kf8 28.Ke3 Ke7 29.g4 Tc5 30.h4 Lc6 31.b4 Tc4 32.Lc6 Tc6 33.Td3 Tc4 34.Ta3 Tb4 35.Ta7 Kf8 36.h5 f6 37.ef6 gf6 38.Th7 e5 39.fe5 fe5 40.Th6 Tg4 41.Tb6 Ta4 42.Tb2 [42.h6 Kg8 43.Tb2 Th4].Th4 43.Kd3 ½:½ P. Eljanov - D. Jakovenko, GER "Bundesliga" 2015.

11.Df4

Na istom turniru, igranoj pre ove partije, beli je uspešno primenio alternativu: 11.Dd2 Db8 12.Tac1 Td8 13.b3 h6 14.Lf4 Se5 15.Sd4 Lg2 16.Kg2 Db7 17.f3 g5 18.Le3 d5 19.Lg5 hg5 20.Dg5 Sg6 21.Se6 Td6 22.Sf4 Se4 23.Dg4 Sc3 24.Tc3 d4 25.Tcd3 Tad8 26.Sd5 Lf8 27.Td4 Lg7 28.T4d2 i crnom nije lako, mada je partija završena remijem, P. Svidler - V. Kramnik, Moscow "Tal Mem" 2016. Očigledo je da su analize posle partije pokazale da je crni mogao da igra bolje.

11...Db8 12.Lf6

Alternative su 12.Sb5 i 12.Td2

12...Lf6 13.Td6 Sa5

Slabije je 13...Sd4 14.Sd4 Lg2 15.Sc2 Lb7 16.Tad1 Dc7 17.T6d3 Dc6 18.f3 Dc5 19.Kg2 e5 20.Df5 Dc4 21.Se3 Dc8 22.Td7 Lc6 23.Scd5 Ld8 24.Se7 Le7 25.Te7 Da6 26.Kf2 Tae8 27.De5 Te7 28.De7 h6 [28...Da2? 29.Td8] 29.Td8 [29.Sf5] Td8 30.Dd8 Kh7 31.Dc7 Db7 32.Db7 Lb7 33.Sf5 Kg6 34.e4 i beli ima čistog pešaka više, H. Nakamura - D. Gurevich, "Millionaire Chess Op" 2015.

14.Tad1

dijagram 01 koment77

14...Dc7

U trenutku kada je igrana partija to je bila novost u odnosu na poznato 14...Tc8 15.c5 bc5 [15...Tc5 16.Se4 Le4 17.De4 Sc4 18.T6d4 Ld4 19.Sd4 Td5 20.Tc1] 16.Da4 Sc6 17.Se4 Le7 18.T6d2 [18.Td7!? Sb4 19.Se5 Sd5 20.Db3 De5 21.f4 Dh5 22.Lf3 Dg6 23.Tb7] Sb4 19.Sc3 ½:½ E. Ghaem Maghami - V. Papin, "12th Khazar Open" 2014.

15.Td7 Df4 16.gf4

dijagram 02 koment77

16...Lc6

Neposredno posle ove partije crni je igrao drugačije: 16...Tac8 17.Sd4 Lg2 18.Kg2 Sc4 19.b3 Sb2 20.Tc1 Tc5 21.Tc2 Tfc8 22.Tb2 Ld4 [22...Tc3 23.Td2 T3c7 24.Sf3 h6 25.Se5 Le5 26.fe5 Td7 27.Td7 a5 28.Tb7 Tc2 29.a4 Te2 30.Tb6 Te5 31.Tb8 Kh7 32.Tb5] 23.Td2 Lf6 24.Se4 T5c7 25.a4 Kf8 sa podjednakim šansama, A. Shimanov - P. Carlsson, "Millionaire Chess Op" 2016.

17.Sg5!? Ld7

Boljoj igri belog vodilo bi 17...Lg5 18.Lc6 Sc6 19.fg5 ili 17...Lg2 18.Kg2 Sc4 19.Sge4 Sb2 20.Sf6 gf6 21.T1d4 Tac8 22.Se4 f5 23.Sd6 Tcd8 24.Ta7 Ta8 [24...Sc4 25.Sf5] 25.Tb7 Ta2 26.Td2

18.La8 Lc3 19.Td7 Lb2 20.Le4 h6 21.Sf3 Sc4 22.Ta7 Tc8 23.Kg2 Lf6 24.Ld3

dijagram 03 koment77

Na prvi pogled teško je poverovati da beli ima realne šanse na pobedu. Ipak, top na sedmom redu, uz raznobojne lovce - od kojih je belopoljni aktivniji, jer igra i odbrambenu i napadačku funkciju, upozoravaju crnog na opasnost...

24...g5

Svakako se morala obratiti pažnja na sledeću varijantu: 24...Sb2 25.Le4 [25.Lb5] Sd1 [25...g5 26.f5 Tc4 27.Lb1 Tc1 28.Sd2 Td1 29.Se4] 26.Se5 Sc3 27.Ld3 Le5 28.fe5 g5 29.Kg3 Tc5 30.f4 Ta5 31.Ta5 ba5 32.a3 Kg7 33.h4!? gf4 34.Kf4 Sd5 35.Kf3 f6 36.Ke4 Kf7 37.ef6 Kf6 38.Kd4 Sf4 39.Kc4 Sg2 [39...Sd3? 40.ed3 Kf5 41.a4 Kg4 42.Kb5] 40.Kb5 Sh4 41.Ka5 h5 42.a4 Sf5 43.Kb6 h4 44.a5 h3 45.Le4 Sd6 46.Lh1, ali se ova dugačka analiza mora detaljnije proveriti.

25.f5!? g4

Nešto boljim izgledima belog vodilo bi 25...ef5 26.Lf5 Tc5 27.Lg4 Ta5 28.Tb7 Ta2 29.Lh5 ili 25...e5 26.h3 [26.Td7] b5 27.Sh2 h5 28.Sf1

26.Se1 e5

Prednosti belog vodilo bi 26...ef5 27.Lf5 i 26...b5 27.fe6 fe6 28.Lh7 Kf8 29.Sd3 Ld4 30.Td7 e5 31.Le4 h5 32.Kg3

27.Sc2

Posle 27.Kg3 h5 28.f3 gf3 29.Sf3 Sd6 beli bi teško mogao da nastavi igru na pobedu.

27...h5

Važna altternativa je 27...Sb2 28.Le4 [28.Se3?! Sd3 29.ed3 h5 30.Sd5 Lh4] Tc4 29.Ld5 Tc2 30.Tf7 Tc5 31.Le6 Lh4 32.f6 Lf6 33.Tf6 Kg7 34.Tf7 Kg6 35.Tb7 Kg5 36.Tb6 Tc2 37.Tb4 ali bi i u tom slučaju beli stajao bolje. Tako bi na 37...h5 sledilo 38.Te4

28.Sb4 Kg7

Nedovoljno za ravnotežu je i 28...Sb2 29.Le4 Tc4 30.Sd5 Kg7 31.f3 sa idejom 31...Sd1 32.Sb6 Td4 33.Ta3 Lh4 34.Td3

dijagram 04 koment77

29.Sd5 Lh4

Na 29...Sb2 beli bi, verovatno, nastavio sa 30.Lb5

30.h3!? Tc5

Ne zadovoljava žrtva pešaka: 30...e4 31.Le4 Sd6 [31...gh3 32.Kh3 Lf2 33.f6 Kf8 34.Lf3 h4 35.Lh5 Se5 36.Tb7] 32.Sb6 Tc3 33.Ld3 gh3 34.Kh3 Lf2 35.Td7. Posle 30...gh3 31.Kh3 gruba greška bi bilo 31...Lf2? zbog 32.f6 ili 32.Ld3 gh3 33.Kh3 Lf2 34.f6 Kf8 35.e3 Td8 36.a4 i u oba slučaja beli ima prednost.

31.hg4 hg4 32.Sc7 Kh6

dijagram 05 koment77

33.Se8!

Privlačno deluje 33.Sa6 Tc8 34.Tf7, ali crni ima 34...e4! i posle 35.Lc4 Tc4 crni bi stekao veoma dobru poziciju uprkos pešaku manje.

33...Sb2 34.Le4 Sd1 35.Sd6

Remiju bi vodilo 35.Tf7 Sf2 36.Tg7 Se4 37.Tg6 Kh7 [37...Kh5?? 38.Sg7] 38.Tg4 Le7 39.Te4 Tc8 40.f6 Te8 41.fe7 Te7

35...Kg5 36.Tf7

dijagram 06 koment77

36...Lf2

Ubrzo će se pokazati da posle ovog poteza beli postiže odlučujuću prednost. Zato je, verovatno, trebalo nastaviti drugačije: 36...Sf2!? 37.Th7! [37.f6 Sd1 38.Th7 Se3 39.Kh2 Sf1 40.Kg1 Se3 41.Lg2 Kg6! 42.Le4 (42.Th4 g3!) Kg5] Sd1 38.Th4! Kh4 39.f6 Se3 40.Kf2 Sc4 [40...Sd1 41.Ke1] 41.f7 Sd6 42.f8D Se4 43.Kg2 Kh5 [43...Kg5 44.Dd8 Kf4 45.Db6 Tc2 46.Dh6 Kf5 47.Da6 Tc3 48.a4 Tg3 49.Kf1 Sd2 50.Ke1 Se4 51.Dc8 Kf4 52.Df8 Ke3 53.Dh6 Kd4 54.Db6 Kd5 55.a5] 44.Df5 Sg5 45.Dd7 i beli je bolji, ali mora da se igra... Npr. 45...Sh3 46.De8 Kg5 47.e3!?

37.Tg7 Kf4

Na 37...Kh4 odmah dobija 38.f6

dijagram 07 koment77

38.e3! Ke3

Više nema spasa: 38...Le3 39.f6 ili 38...Se3 39.Kf2 Ta5 40.Lb1 Td5 41.Se4 Tb5 42.Sc3 i u oba slučaja beli dobija.

39.Tg4 Kd2 40.Lf3 Se3 41.Kf2 Sg4 42.Lg4 Td5 43.Se4 Kd3 44.f6 Ta5 45.Le2 Kd4

Jasno je da gubi i 45...Ke4 46.f7 Ta8 47.Lf3

46.f7 Ta8 47.Sg5 crni predaje.

Miloš Jovičić, 30.10.2016.

 

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla