foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

STAVANGER (2): Nedovršena simfonija

wesley so karjakinU partiji koju ćemo videti, naturalizovani Amerikanac Veslo So žrtvovao je kvalitet, što se pokazalo sasvim opravdano, jer je ostvario značajnu pozicionu prednost. Međutim, bila je dovoljna samo jedna nepreciznost, koja je omogućila da nedavni izazivač za prvaka sveta uoči elegantnu patnu sliku, pole čega od pobede nije bilo ni traga ni glasa.

W. So - S. Karjakin

Stavanger 2017
C50–Italijanska partija

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.0–0 Sf6 5.d3 0–0 6.a4

U poslednje vreme Italijanska partija sve češće se nalazi na repertoara najbojih šahista sveta, a poslednji potez belog postao je naročito popularan.

6...a6 7.c3 d6 8.Te1 La7 9.h3 Se7 10.d4 Sg6 11.Sbd2

dijagram 01 koment103

11...c6

Važna je za razumevanje varijante slede”a partija: 11...h6 12.Lf1 Te8 13.a5 Ld7 14.b4 Lc6 15.d5 Ld7 16.c4 Sf4 17.c5 g5 18.Sc4 De7 19.Le3 Lb5 20.Tc1 Se4 21.cd6 Sd6 22.Lf4 gf4 23.Sce5 Lf1 24.Kf1 Sb5 25.Dd2 Df6 26.Te4 Dg7 27.Tf4 Te5 28.Tg4 Th5 29.Tg7 Kg7 30.g4 Th3 31.Kg2 Tf3 32.Kf3 Td8 33.g5 Td6 34.gh6 1:0 V. Kramnik - T. Radjabov, "42nd Olympiad" 2016.

12.Lf1!? Te8

U meču za prvaka sveta crni je igrao drugačje: 12...a5 13.de5 de5 14.Dc2 Le6 15.Sc4 Dc7 16.b4 ab4 17.cb4 b5 18.Se3 [18.Sa5] ba4 19.Ta4 Le3 20.Le3 Ta4 21.Da4 Se4 22.Tc1 Ld5 23.b5 M. Carlsen - S. Karjakin, "WCh Rapid TB" 2016.

13.de5 de5 14.Dc2 b5 15.b4 Le6 16.Sb3 De7 17.Ld2 h6 18.c4 Tac8 19.c5 Lb8 20.ab5 ab5 21.Ta6 Ted8 22.Sa5 De8 23.Lc3 Sh7 24.g3 Shf8 25.Tb6 Kh7

dijagram 02 koment103

26.Tb8!? Tb8 27.Se5 Se5 28.Le5

Žrtva kvaiteta dala je svoje rezultate. Crni ima topa, a beli kao kompenzaciju pešaka i crnopoljnog lovca koji ostvaruje snažno dejstvo po dugačkoj dijagonali a1–h8.

28...Ta8 29.Ld6 Ta6 30.f4 Tda8 31.f5

A sada do izražaja dolazi i snaga pešačkog majoriteta na kraljevom krilu. Nema sumnje da je mnogo prijatnije igrati belu poziciju.

31...Lc4 32.Lc4 bc4 33.e5 Sd7 34.Dc4 Sf6 35.e6!? Sd5 36.De4

Bilo je tu još mogućnosti, kao što su 36.Sc6 i 36.Dg4

36...f6 37.e7

Ovim potezom Vesli So želi da još više ogranični dejstvo i koordinaciju crnih figura, a glavni adut predstavljaće upravo ovaj pešak koji je dogurao čak do sedmog reda.

37...Sb4 38.Db4 Ta5 39.Dg4 Kg8 40.Dg6! Ta2 41.g4 Tc2 42.Kf1 Tb2 43.h4 Tb4

dijagram 03 koment103

44.h5?!

Odlučujuća greška. Posle ovog poteza neće se na povoljan način moći da odigra g4-g5. A ono što je poseban problem je što će se crni kralj naći u pat poziciji. Pravilno je bilo 44.Te2! i posle 44...Td4 45.Tg2 [45.g5 Dg6 46.fg6 Te8 47.Tf2 hg5 48.hg5 Ta4 49.gf6 gf6 50.Tf6 Kg7 51.Te6 Tg4 52.Le5 Kh6 53.g7 Kh7 54.Kf2 Tg6 55.Td6 Tg7 56.Lg7 Kg7] Dg6 46.fg6 Td1 47.Kf2 Td3 48.Tg3 Td2 49.Ke1 Td4 50.Ke2 Te8 51.h5 Te4 52.Kd3 Ta4 53.Tg1 Tb4 54.Ke3 Ta4 55.Tb1 Ta7 56.Tb6 i odlučiće prodor belog kralja po belim poljima, f5. e6 itd.

44...Tb2 45.Lc7 Td2 46.Lf4 Td4 47.Ld6 Tb4 48.Te2 Tb1 49.Kf2 Tb3 50.Lc7 Td3 51.Lf4 Td4 52.Ld6

Sada se više partija ne može dobiti, pa So sve nade polaže u "mogućnost” da se protivniku "zavrti u glavi".

52...Tb4 53.Kg3 Tb3 54.Kh4 Tba3 55.Te6 T3a7 56.Te3 Ta4 57.Kg3 Tb4 58.Lc7 Td4 59.Lf4 Td7 60.Ld6 Tb7 61.g5 hg5 62.h6 Dg6 63.fg6 Te8 64.h7 Kh8 65.Kg4 f5 66.Kg5 Tb1 67.Ta3 Tg1 68.Kf5 Te1 69.Ta2 T8e7 70.Le7

dijagram 04 koment103

70...Te5! 71.Ke5 pat!

Miloš Jovičić, 1.7.2017.

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla