foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

GRENKE KLASIK (2): Kako je pobeđivao Aronjan

aronian yifanU ovom komentaru pogledaćemo još jednu partiju pobednika turnira Levona Aronjana. U partiji protiv najbolje svetske šahistkinje, Kineskinje Hou Jifan, Aronjan je u ranoj fazi partije primenio novost, a u našem komentaru pokušaćemo da predvidim šta je on sve zamislio...

L. Aronian - Hou Yifan

Granke Chess Classic 2017
D37-Damin gambit

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 Sbd7 5.Dc2

Alternativa 5.cd5 ed5 6.Lg5 vodila bi u varijantu izmene daminog gambita.

5...dc4

Neophodnu pažnju treba usmeriti i na još nekoliko nastavaka koje beleži turnirska praksa: 5...c5, 5...Le7, 5...Lb4 i 5...c6

6.e4 c5

Za razumevanje varijante treba pogledati i sledeće dve partije:
6...Sb6 7.Le3 [.Lg5; 7.Lc4] Lb4 8.Le2 Ld7 9.Se5 De7 10.a4 a5 11.0–0 0–0 12.Sc4 Sc4 13.Lc4 e5 14.de5 De5 15.f3 Lc5 16.Df2 Le3 17.De3 Tad8 18.Tad1 Lc6 19.b3 De7 20.Se2 Sd7 21.Sd4 Dc5 22.Kf2 Se5 23.Le2 Ld7 24.Td2 De7 25.Tfd1 Lc8 26.Dc3 Dh4 27.Kg1 Dg5 28.f4! Df4 29.Se6 fe6 30.Td8 Df2 31.Kh1 R. Wojtaszek - B. Heberla, POL "Ekstraliga" 2016.;
6...a6 7.e5 Sd5 8.Lc4 Sc3 9.Dc3 Sb6 10.Lg5 Le7 11.Le7 De7 12.Lb3 Sd5 13.Ld5 ed5 14.0–0 0–0 15.b4 Lf5 16.a4 c6 17.a5 Lg4 18.Sd2 Le2 19.Tfe1 Lc4 20.h3 Tfd8 21.f4 Tab8 22.Kh2 De6 23.Tac1 h6 24.Te3 Df5 25.Tf3 b6 26.Sc4 dc4 27.Dc4 V. Ivanchuk - P. Eljanov, "Aerosvit" 2008.

7.Lc4

Neizvesnoj igri vodi 7.d5 ed5 8.ed5

dijagram 01 koment100

7...a6

Novost. Poznato je 7...cd4 8.Sd4 Lc5 9.Sb3 Lb6 10.0–0 0–0 11.Le2 Dc7 12.Lg5 Se5 13.Lf6 gf6 14.Tac1 Td8 15.Sa4 Dc2 16.Tc2 Ld7 17.Sb6 ab6 18.Td1 Kf8 19.a3 Sc6 20.Tcd2 Ke7 A. Giri - V. Anand, "10th Tal Mem" 2016; i sada je beli trebalo da nastavi sa 21.f4 ili 21.Kf1

8.d5

dijagram 02 koment100

8...Sb6

Druga mogućnost 8...ed5 9.Sd5 b5 [9...Sd5 10.Ld5 Sf6 11.Lg5 Le7 12.Lf6 gf6 13.Db3] 10.Lf4 Ta7 11.e5 Se5 12.0–0–0 Sf3 [12...Sc4 13.De2] 13.gf3 Sd5 14.Ld5 Db6 15.De4 [15.Thg1 Te7 16.Le3] Le7 16.Lc6 Kf8 17.Lb8 [17.Thg1] Tb7 18.Lb7 Lb7 19.De5 vodi boljoj igri belog.

9.Le2 ed5 10.e5

dijagram 03 koment100

10...Se4

Ovo je bio veoma važan trenutak u partiji. Treba predspostaviti da mu je Aronjan u domaćim pripremama posvetio značajnu pažnju. Na tu temu evo skromnog doprinosa:
10...Sg8 11.0–0 Se7 12.Td1 Lf5 13.Ld3 Ld3 14.Dd3 Dd7 15.a4 Td8 16.a5 Sa8 17.Le3 Dc8 18.Lg5 Sc7 19.Dc2 h6 20.Lh4 g5 21.Lg3 Sf5 22.e6 fe6 23.Lc7 Dc7 24.Sd5 Td5 25.Td5 ed5 26.Df5;
10...Sg4 11.0–0 d4 12.Se4 Dd5 13.Te1 Le6 14.Lf4 Sd7 15.Seg5© Le7 16.Se6 De6 17.Lc4 Dg6 18.Ld3 Db6 19.Sd2

Zaključak bi mogao biti da bi u oba slučaja beli imao šanse da se bori za prednost.

11.Se4 de4 12.De4 Dd5 13.Df4 Le7 14.0–0 0–0 15.Td1 De6 16.Sg5 Df5 17.Lf3 Df4 18.Lf4 Sc4 19.b3 Lg5 20.Lg5 Se5 21.Le4 Te8 22.f3 h6 23.Lh4

dijagram 04 koment100

23...c4

Bolje izglede zadržao bi Araonjan i posle 23...Ta7 24.Lg3 Sd7 [24...f6 25.Le5 fe5 26.Tac1 b6 27.Td6] 25.Td6 Sf6 26.Ld3 [26.Tc1 Se4 27.fe4 b5 28.Tc5 f6] Te6 27.Td8 Te8 28.Te8 Se8 29.Te1 Kf8 30.b4 b6 31.bc5 bc5 32.Lf2 Tc7 33.Te5 f6 34.Tc5

24.bc4 Sc4 25.Tac1 Le6

Nije dobro 25...Sa5 26.Ld8 Sc6 [26...Te4 27.fe4 Sc6 28.Lb6] 27.Tc6 Te4 [27...Lf5 28.Tcd6] 28.Tc8 Tc8 29.fe4 itd.

26.Lb7 Ta7 27.Le4

Pozicija se nešto pojednostavila, ali lovački par belom daje bolju perspektivu.

dijagram 05 koment100

27...a5 28.Td4 Se5 29.Lg3 f6 30.a3 Td7 31.Le5 fe5 32.Td7 Ld7 33.Tc7 Lb5 34.Tc5 Tb8 35.Te5 a4 36.h4 Kf7 37.Tc5 Le8 38.Lc2 Tb2 39.Tc4

Partija je odlučena.

39...Ta2 40.La4 Ta1

Naravno da lako gubi 40...Ta3 41.Tf4 Ke7 42.Te4

41.Kh2 La4 42.Ta4 crni predaje.

Miloš Jovičić, 21.05.2017.

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla