foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

SA RAZNIH TURNIRA (2)

yuriy kuzubovPogledaćemo još jednu zanimljivu partiju sa šampionata Ukrajine, u kojoj je igrana jedna teorijski aktuelna varijanat. Međutim, pored teorijskog značaja, partija zaslužuje pažnju i sa aspekta realizacije prednosti. Naime, u ovoj partiji je crni (Kuzubov) u nekoliko navrata ispustio poteze koji su ga vodili pobedi.

V. Bkhmatsky - Y. Kuzubov

UKR (ch) 2016
B96-Sicilijanska odbrana

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 Sbd7

Natavak koji stiče sve više pristalica. Ipak, još uvek se najčešće igra 6...e6 7.f4 i sada najbolju reputaciju još uvek uživa 7...Db6, a gra se još i 7...Sbd7, 7....Le7 i 7...Dc7, dok je nastavak Polugajevskog 7...b5 skoro pao u zaborav.

7.De2

Poznate su brojne alternative: 7.Lc4, 7.f4, 7.Dd2, 7.Df3 i 7.a4

7...g6

A sada se crni nalaze na velikoj raskrsnici "puteva". Pored poteza u partiji, igrano je još: 7...Dc7 , 7...e6, 7...h6, 7...Da5, 7...b5 i 7...e5.

8.0–0–0

Svakako se pažnja mora usmeriti i na sledeću partiju: 8.f4 Lg7 9.e5 de5 10.fe5 Sh5 11.0–0–0 Le5 12.Sd5 Shf6 13.Sf3 Sd5 14.Se5 Sc7?! [14...S7b6] 15.Lh6 [15.De3!] Se6 16.Df3 f6 17.Lc4 Db6? 18.Sd7 Ld7 19.Td7 Kd7 20.Dd5 Dd6 21.Db7 1:0 B. Savchenko - A. Grischuk, "Moscow Blitz Final" 2014.

8...e5

Na 8...Lg7 beli su nastavljali sa 9.f4 ili 9.h4

9.Sb3 h6

dijagram 01 koment90

10.Ld2

Novost. Poznato je 10.Le3 b5 11.f3 Lb7 12.a3 Tc8 13.Dd2 Dc7 14.Kb1 Lc6 [14...Sc5 15.Sc5 dc5 16.Sd5 Sd5 17.ed5 Td8 18.c4] 15.Ld3 Sb6 16.Sa5 La8 17.Lb5 ab5 18.Sb5 Db8 19.Sd6 Ld6 20.Dd6 Sa4 [Pažnju zaslužuje 20...Sbd7!?] 21.Db4! Db4 22.ab4 Tb8 23.Ld2 Sd7 24.The1 Ke7 25.b3 Sab6 26.b5 Sc8 27.Lb4 Ke6 28.c4, sa nešto boljim izgledima belog, Yu Yangyi - S. Gordon, "11th Gibraltar Masters" 2013. i 10.Lh4 Le7 11.Kb1 b5 12.a3 Dc7 13.f3 Tb8 14.Le1 Sb6 15.Sd5 Sfd5 16.ed5 h5 17.Sa5 Ld7 18.De3 Tc8 19.Df2 Db8 20.h4 Tc5 i crni je sasvim OK, M. Kiran - S. Arun Prasad, "2nd Grand Europe Open" 2013.

10...b5 11.Sd5 Sd5 12.ed5 Lg7 13.g4 0–0 14.Lg2 Sb6 15.Sa5 Dc7 16.Kb1

Neizvesnoj igri vdoi 16.g5 h5 ili 16.Sc6 Sc4

dijagram 02 koment90

16...e4!? 17.Lc1

Ne može se preporučiti 17.Le4 Te8 18.Df3 Sa4, jer posle 19.Sc6 Sb2 20.Tde1 Sc4 21.Lf4 Ld7 crni ima prednost.

17...Sd5 18.Le4

dijagram 03 koment90

18...Sc3! 19.bc3 Da5

Nema sumnje da su šanse na strani crnog.

20.Lb2

Jasno je da bi na 20.La8? sledilo 20...Dc3 sa matom u nekoliko poteza.

20...Le6 21.Ld5 Ld5 22.Td5 Tac8 23.Td3

Nešto bolje deluje 23.Td6 b4!? [23...Lc3 24.Lc3 Tc3] 24.Ta6 [24.Da6 De5 25.Thd1 bc3 26.Lc1 Tb8 27.Ka1 De4] ali i tu su šanse na strani crnog. Npr. 24...Dc5 25.c4 Tfe8 26.Dd3 Tcd8 27.Db3 Lb2 28.Kb2 Te4

23...Tc4!? 24.Tg1 Ta4 25.a3

dijagram 04 koment90

25...Ta3! 26.La3 Da3 27.Dd2 b4

Još bolje je 27...Tc8 i crni će vrlo brzo ostvariti dobijenu poziciju.

28.Dc1 Da5 29.Db2 bc3?!

Odmah je dobijalo 29...Tb8!

30.Db7 Te8 31.Te3 Td8 32.Tge1 Le5 33.f4! Lf4 34.Te8 Te8 35.Te8 Kg7 36.Te7 Db5 37.Db5 ab5 38.h3

dijagram 05 koment90

Mada ima čak tri pešaka za kvalitet, put crnog do pobede nije nimalo lak. Takvu ocenu potvrdiće dalji tok partije.

38...Kf6 39.Tb7 Le5 40.Kc1 Kg5 41.Tf7 Kh4 42.Tf3 g5 43.Kd1 b4 44.Ke2 Lf4 45.Kf2 d5 46.Ke2 Le5 47.Ke3

dijagram 06 koment90

47...Lg3?!

Pravilno je bilo 47...d4! 48.Kd3 Lg3 49.Tf6 Kh3 50.Th6 Kg4 51.Kd4 Kf3 52.Kc4 [52.Te6 Lf4 53.Kc4 g4 54.Kb4 Ld2 55.Tf6 Kg2 56.Kc4 g3 57.Kd3 Kh2 58.Tf7 g2 59.Th7 Kg3 60.Tg7 Kf3 61.Tg8 Le1! 62.Tf8 Kg4 63.Tg8 Kh3 64.Ke3 Lg3 65.Th8 Lh4 66.Tg8 Kh2 67.Kd3 Lf6 itd.] Le5 53.Te6 Ke4 54.Kb4 g4 55.Tg6 Kf3 [55...g3 56.Tg3 Lg3 57.Kc3] 56.Tg5 Kf4 57.Tg8 g3 58.Kc4 Kf3 59.Kd5 Lf4 60.Kd4 Ld2 61.Tf8 Kg4! i crni dobija. Npr. 62.Ke4 g2 63.Tg8 Lg5 itd.

48.Tf6 Kh3 49.Th6 Kg2

Nešo bolje, ali nedooljno za pobedu je 49...Kg4 50.Tb6 Le5 51.Tb4

50.Ke2 Lf2 51.Tf6 Lg1 52.Tf5 Kg3 53.Td5

Remiju vodi i 53.Tg5 b3 54.Td5 bc2 55.Td3 Kg4 56.Tc3

53...Kg4 54.Tb5 Lh2 55.Tb4 Kf5 56.Kf3 Lf4 57.Tb5 Le5 58.Tb4 Lf4 59.Tb5 Le5 remi.

Miloš Jovičić, 12.02.2017.

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla