foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

Inicijativa za zaštitu ugleda i interesa šaha u Srbiji

sk rad logoDana 10. februara 2017. godine u prostorijama ŠK “Rad” u Beogradu – Novi Beograd, Jurija Gagarina 40-a, održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici sledećih šahovskih klubova: RAD – Beograd, BAS – Beograd, JELICA – Goračići, BEOGRAD – Beograd i CRVENA ZVEZDA – Beograd.

Tema je bila situacija u šahu u Srbiji, a konstatovano je da su loše tendencije i s tim u vezi događanja u velikoj meri urušile ugled šahovske organizacije – nažalost i šaha u celini. To preti da nastane situacija u kojoj će šah praktično nestati sa sportske, kulturne i ukupne društvene scene u Srbiji.

Polazeći od činjenice da su višegodišnjim radom i aktivnostima nebrojno puta potvrdili da žele samo dobro šahu u Srbiji – što su nedvosmisleno iskazali i u materijalu “Osnovi predloga za prevazilaženje krizne situacije u ŠS Beograda” – urađenog i dostavljenog 16. juna 2016. godine, učesnici sastanka jednoglasno usvajaju:

INICIJATIVU za zaštitu ugleda i interesa šaha u Srbiji

Član 1.

Potpisnici Sporazuma zajednički konstatuju da je situacija u šahu u Srbiji veoma loša i da naročito u poslednje vreme izmiče kontroli, što dovodi do odlučujućeg uticaja ličnih i grupnih interesa na većinu šahovskih zbivanja.

Član 2.

Ovom Inicijativom želi se pokazati šahovskoj, sportskoj i ukupnoj javnosti da u Srbiji ima značajnih klubova i dokazanih sportskih (šahovskih) radnika koji se duboko ne slažu sa situacijom u šahu u zemlji i da će učiniti sve da se zaustavi dalje urušavanje značaja i ugleda drevne igre u Srbiji.

Član 3.

Potpisnici Inicijative sačiniće konkretan plan aktivnosti kojim će se povoljno uticati na povećanje uloge i značaja šaha u sportu, kulturi i društvu u celini.

Član 4.

Osnove plana iz prethodnog člana čini će takmičarske, obrazovne i ukupne društvene aktivnosti – od onih koje se neposredno odnose na šahiste i stvaranje uslova za aktiviranje i intenziviranje klupskog života, do poboljšanja klime u odnosima regionalnih saveza i uspostavljanje neposrednijih kontakata sa sportskim savezima, ali i ostvarivanju saradnje sa klubovima i šahovskim organizacijama u regionu.

Aktivnosti iz prethodnog stava ovog člana podrazumevaju i nastojanja da budu medijski propraćena na odgovaraući i šahu primeren način.

Član 5.

Inicijativa predstavlja prvi korak kojim se žele zaštititi interesi šaha i podstaći razvoj drevne igre u Srbiji, i predviđa da se vrlo brzo izvrši analiza početnih rezultata i zavisno od ovih sačini plan daljih aktivnosti – koji može predvideti čak i NOVE OBLIKE ORGANIZOVANJA.

Član 6.

Inicijativi mogu pristupiti svi klubovi koji su saglasni sa ocenama, željama i namerama iz iste, a pre svega oni kojima je cilj zaštita ugleda, interesa i razvoja šaha u Srbiji.

Za potrebe iz prethodnog stava otvoriće se posebna e-mail adresa.

Član 7.

Inicijativa stupa na snagu činom potpisivanja a trajaće dok potpisnici to smatraju korisnim za šah u Srbiji.

Član 8.

Sporazum je sačinjen u 5 (pet) primeraka od kojih svakom potpisniku pripada po 1 (jedan)


1. ŠK “Rad” – Beograd, Miloš Jovičić _______________________

2. ŠK BAS – Beograd, Miodrag Vukotić _______________________

3. ŠK Jelica PEP – Goračići, Dušan Cogoljević _______________________

4. ŠK Beograd – Beograd, Milan Milićević _______________________

5. ŠK Crvena Zvezda – Beograd, Dragoljub Raičević _______________________

 

INICIJATIVA ZA ZAŠTITU UGLEDA I INTERESA ŠAHA U SRBIJI 

(Preuzmi dokument u pdf formatu >>>)

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla