foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

SA RAZNIH TURNIRA

alexander areshchenkoIz mnoštva partija odigranih na brojnim turnirima širom sveta nije lako izabrati partie koje su posebno vredne - sa teorijskog ali i stvaralačkog aspekta. Ipak, ove koje će biti predmet našeg komentara, nadamo se, spadaju u te koje su važnije od većine dugih. Evo jedne koja je igrana na nedavno završenom šampionatu Ukrajine i koja ima određeni značaj - posebno sa teorijskog aspekta - posle meča Karlsen - Karjakin.

M. Kravtsiv - A. Areshchenko

UKR (ch) 2016
B54-Sicilijanska odbrana

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sf6 5.f3

Potez koji je svojevremeno sa puno uspeha igrao ruski velemajstor Vadim Zvjaginsev, a osnovna ideja je da se omogući potez c2-c4, kojim se u velikoj meri ograničavaju eventualne agresivne namere crnog. To se pre svega odnosi na nastup u centru sa d6-d5, što je jedan od osnovnih strateških namera vođa crnih figura u Sicilijanskoj odbrani. Tako bi posle 5...g6 6.c4 nastala Marocijeva varijanta u kojoj je potez d6-d5 sprečen "na duže vreme". I na ostale nastavke (5...e6, 5...Sc6) crni se može odlučiti da povuče c2-c4. Potez u partiji može se smatrati najprincipijelnijim, a igran je i u poslednjoj partiji meča Karlsen - Karjakin.

5...e5 6.Sb3

dijagram 01 koment89

6...d5

Dosledan potez, koji vodi uspostavljaju ravnoteže, ali je glavni nedostatak što se pozicija u velikoj meri uprošćava. Glavna alternativa, kako je igrao i Karjakin, je 6...Le7 7.c4 a5 8.Le3 a4 itd. Naravno, moguće je da se igra i 6...Le6, 6...a5 i 6...Sc6, ali i tu ne nastaju "bogate" pozicije.

7.Lg5

Ambicioznije od 7.ed5 Sd5 [7...Dd5] 8.a3 [8.c4 Lb4 9.Ld2? Se3] Le6 9.c4 Sb6 10.Dd8 Kd8 11.Sa5 Kc7 [11...Sc6!?] 12.b3 Sc6 13.Sc6 bc6 14.Lb2 f6 15.Sd2 Sd7 (15...Lc5) 16.Ld3 a5 17.0–0–0 Sc5 18.Lc2 Le7 19.f4 Sd7 20.The1 Lg4 21.Sf3 Tae8 22.h3 Lf3 23.gf3 ef4 i crni je mogao biti zadovoljan pozicijom, Zhang Pengxiang -M. Paragua, "Master Open" 2004.

7...Le6

Realna alternativa je 7...d4 8.c3 Sc6

8.Lf6 gf6 9.ed5 Dd5

Za ravnotežu se crni može boriti i sa 9...Ld5 10.Sc3 Le6 [10...Lb4] 11.Dd8 Kd8 12.0–0–0 Sd7 13.Sd5 Ld5 14.Td5 Kc7 15.Le2 Sb6 16.Td3 Lh6 17.Kb1 Tad8, ali potez u partiji, ipak, ostavlja bolji utisak.

10.Dd5 Ld5 11.Sc3

Bolje od 11.Lb5 Lc6 12.Ld3 Sd7 13.S1d2 a5 14.a3 a4 15.Sc1 Sc5 16.Lf5 Tg8 17.0–0 Tg5 18.Le4 0–0–0 sa boljom igrom crnog, V. Topalov - H. Nakamura, "Champions Showdown Blitz" 2016.

dijagram 02 koment89

11...Le6

Slabije je 11...Lc6 12.0–0–0 a6 13.Sa5 ili 11...Lb4?! 12.0–0–0!

12.0–0–0

Punu ravnotežu imao je crni u sledećoj partiji: 12.Sb5 Kd8 [12...Kd7!? 13.0–0–0 Kc6] 13.0–0–0 Kc8 14.Sd6 Ld6 15.Td6 Kc7 16.Td2 b6 17.Ld3 Sc6 18.Le4 Tad8 19.Te1 h5 20.Td8 Td8 21.Sd2 h4 22.Sf1 Se7 23.a3 Tg8 24.g4 hg3 25.hg3 f5 26.Ld3 f6 I. Salgado Lopez - M. Andersen, "42nd Olympiad" 2016.

12...Sd7 13.Sb5

Poznato je i 13.Sd5 0–0–0 14.Lb5 f5 15.The1 Lh6 16.Kb1 Sb6 17.Se7 [Jednakoj igri vodilo bi 17.Sb6 ab6 18.Td8 Td8 19.c3 Lb3 20.ab3 f6] Kb8 18.Td8?! Td8 19.Ld3 M. Kobalia - M. Palac, ECC 2002; i sada je, posle 19...e4!? 20.fe4 fe4 21.Te4 Lg5, crni mogao da postigne bolju igru.

13...Kd8!? 14.Sa5

Pokušaj da se pojača igra iz sledeće partije: 14.Ld3 f5 15.Sa5 Tb8 16.Lc4 [16.Sa7 Ta8 17.Sb7 Kc7 18.Sd6 Lh6 19.Kb1 La2] Lb4 17.Le6 fe6 18.Sc4 Ke7 19.a3 Lc5 20.The1 Thd8 21.Se5 Se5 22.Te5 Td1 23.Kd1 Td8 24.Ke1 Lg1 25.h3 a6 26.Sc3 Ld4 27.Te2 Lc3 28.bc3 h5 i uprkos pešaku manje, crni nema problema da održi poziciju, S. Kasparov - N. Mikkelsen, "18th North Sea Cup B" 2003.

14...Tb8 15.Lc4

Jednakoj igri vodilo bi 15.Sa7 Ta8 16.Sb7 Ke8 17.Sb5 Lh6 18.Kb1 La2 19.Ka1 Ld5 20.Kb1 La2

dijagram 03 koment89

15...Tg8

Novost. Do sada je igrano 15...Lb4, 15...Lc5 i 15...a6

16.g3 Lb4 17.Le6 fe6 18.Sc4 a6 19.Sbd6 Kc7 20.a3 remi.

Miloš Jovičić, 04.02.2017.

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla