foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

MEČ ZA PRVAKA SVETA: Karlsen odbranio titulu (6)

magnus carlsen v sergey karjakin 2016Evo još dve partije meča za prvaka sveta u kojima je bilo više grešaka od onoga što se moglo očekivati

S. Karjakin - M. Carlsen

New York "WCh" (m/4) 2016
C88-Španska partija

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0–0 8.h3

Jedan od načina da se izbegde Maršalov napad, koji nastaje posle 8.c3 d5

8...Lb7 9.d3 d6 10.a3 Dd7

Pored ovog nastavka u turnirskoj praksi zabeleženo je još 10...Sb8, 10...Sa5, 10...Te8 i 10...Sd7

11.Sbd2 Tfe8

Alternative su 11...Tae8 i 11...Sd8.

12.c3 Lf8 13.Sf1 h6 14.S3h2

Karjakin započinje pripremu za poznatu akciju na kraljevom krilu, a Karlsen će odgovoriti sandardnom kontraigrom u centru.

14...d5 15.Df3

Preti uzimanje na h6, a u daljem toku igre planira da sprovede poznati plan sa Sg3 i Sg4. To zahteva od crnog preciznu igru.

15...Sa5 16.La2 de4

Karlsen se odlučuje da definiše situaciju u centru, što pokazuje da u ovoj partiji Norvežanin nije bio voljan da komplikuje poziciju i "izaziva sudbinu". A to bi moglo da se dogodi posle 16...c5 17.Lh6 c4 18.Tad1 de4 19.de4 Dc6

17.de4 Sc4

dijagram 01 koment86

18.Lh6

Karjakin se odlučuje na najprincipijelniji potez, ali je pitanje da li je to bio pravi trenutak za takvu odluku. Istina, 18.Sg4 vodilo bi samo jednakoj igri.

18...Dc6

Bilo je tu u drugih mogućnost. Tako bi posle 18...Sb2 19.Lg5 Sh7 20.Lh4 c5 21.Te2 Sc4 22.Lc4 bc4 23.Td2 beli imao bolje izglede, a posle; 18...Se4 19.Te4 Le4 [19...f5? 20.Tc4 Lf3 21.Tc7] 20.De4 gh6 21.Sg4 Lg7 22.Sfe3 beli bi imao komenzaciju za kvalitet. Npr. 22...Se3 23.fe3 h5 24.Sf2 [24.Tf1 hg4] c5 25.Ld5 Tac8 26.Td1 Tc7 27.Df3 De7 28.Dh5 Td7 29.e4 Posle ovih kratkih zapažanja, mogao bi se izvesti zaključak da je potez Karlsena, ipak, najbolji.

19.Lc4

Potez koji će belog odvesti u slabiju završnicu. Bolje je bilo 19.Lc1 Se4 20.Se3 Sed6 21.Dc6 Lc6 22.Shg4 sa približno jednakim šansama.

dijagram 02 koment86

19...bc4

Pravilno, jer bi 19...Dc4 20.Sd2! omogućilo belom da zadrži višak od jednog pešaka.

20.Le3 Se4 21.Sg3 Sd6

Sasvim dobre alternative bile su 21...Sg3 i 21...Dg6

22.Tad1 Tab8 23.Lc1 f6 24.Dc6 Lc6 25.Sg4 Tb5 26.f3

dijagram 03 koment86

Nema sumnje da je zbog lovačkog para i pritiska na pešaka na b2 prednost crnog značajna.

26...f5 27.Sf2 Le7

Realna alternativa bilo je 27...Kf7 jer bi na taj način sledeći potez belog izgubio nešto na snazi: 28.f4?! ef4 29.Te8 [29.Se2? Tbe5] Le8 30.Se2 g5

28.f4

Za ovaj meč jedna od karakteristika je da se Karjakin u slabijim pozicijama odlično branio. To pokazuje i ovaj njegov potez.

28...Lh4

Prednosti je vodilo i 28...ef4 29.Se2 Se4 ili 29...g5, ali Karlsen procenjuje da je potez u partiji bolji.

29.fe5 Lg3

Posle 29...Tbe5 30.Te5 Te5 31.Lf4 Tb5 32.Td2 beli bi stekao realne šanse da uspostavi ravnotežu.

30.ed6 Te1 31.Te1 cd6 32.Td1 Kf7

Pažnju je zasluživalo i 32...Te5 33.Sh1! [33.Kf1 Te6 uz sledeće Tg6] La4!? 34.Tf1 Lh4 35.Lf4 Td5 i prednost crnog je nesumnjiva, ali da li je dovoljna za pobedu?

33.Td4 Te5 34.Kf1 Td5 35.Td5 Ld5 36.Lg5 Kg6 37.h4 Kh5 38.Sh3 Lf7

dijagram 04 koment86

Objektivna ocena pozicije je da crni stoji bolje.

39.Le7 Lh4 40.Ld6 Ld8! 41.Ke2 g5 42.Sf2 Kg6

Zanimljivo je da Fabijano Karuana predlaže 42...Ld5 43.g3 g4!

43.g4!? Lb6 44.Le5 a5 45.Sd1

dijagram 05 koment86

45...f4?!

Neočekivana odluka šampiona, posle koje će izgubiti najveći deo prednosti. Pravilno je 45...Le6 46.gf5 Kf5 47.Ld6 a4 48.Kf3 Ld5 49.Ke2 Lf7 50.Se3 Ke4 i mnogi autoriteti smatraju da nastala pozicija "mora biti dobijena"! Dalji tok partije ne zahteva poseban komentar, ali treba reći da je Karjakin odbranu vodio na najbolji način.

46.Ld4 Lc7 47.Sf2 Le6 48.Kf3 Ld5 49.Ke2 Lg2 50.Kd2 Kf7 51.Kc2 Ld5 52.Kd2 Ld8 53.Kc2 Ke6 54.Kd2 Kd7 55.Kc2 Kc6 56.Kd2 Kb5 57.Kc1 Ka4 58.Kc2 Lf7 59.Kc1 Lg6 60.Kd2 Kb3 61.Kc1 Ld3 62.Sh3 Ka2 63.Lc5 Le2 64.Sf2 Lf3 65.Kc2 Lc6 66.Ld4 Ld7 67.Lc5 Lc7 68.Ld4 Le6 69.Lc5 f3 70.Le3 Ld7 71.Kc1 Lc8 72.Kc2 Ld7 73.Kc1 Lf4 74.Lf4 gf4 75.Kc2 Le6 76.Kc1 Lc8 77.Kc2 Le6 78.Kc1 Kb3 79.Kb1 Ka4 80.Kc2 Kb5 81.Kd2 Kc6 82.Ke1 Kd5 83.Kf1 Ke5 84.Kg1 Kf6 85.Se4 Kg6 86.Kf2 Lg4 87.Sd2 Le6 88.Kf3 Kf5 89.a4 Ld5 90.Kf2 Kg4 91.Sf1 Kg5 92.Sd2 Kf5 93.Ke2 Kg4 94.Kf2 remi.


M. Carlsen - S. Karjakin

New York "WCh" (m/5) 2016
C50-Italijanska partija

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.0–0 Sf6 5.d3 0–0 6.a4 d6 7.c3 a6 8.b4 La7 9.Te1 Se7

Na eventualno 9...Sg4 beli bi sa 10.Ta2 pokazao jednu od prednosti ranog pokretanja b-pešaka.

10.Sbd2 Sg6 11.d4 c6

U poziciji u kojoj je Karlsen pokrenuo pešake i na daminom krilu i u centru, Karjakin pravilno reaguje i priprema akciju u centru

12.h3

Magnus ne želi da posle 12.Sf1 dozvoli 12...Lg4, ali se već sada može reći da beli nije ništa postigao u otvaranju.

dijagram 06 koment86

12...ed4

Karjakin planira da razbije centar belog, a dobre alternative bile su 12...Te8 i 12...d5

13.cd4 Se4 14.Lf7

Ništa ne daje 14.Se4 d5 15.Ld3 de4 16.Le4 Le6 pa se Karlsen odlučuje da zadrži skakača, bez obzira što je pozicija prilično otvorena.

14...Tf7 15.Se4 d5 16.Sc5

Posle 16.Seg5?! Tf6 skakač na g5 ne deluje impresivno - naprotiv.

16...h6 17.Ta3 Lf5

dijagram 07 koment86

18.Se5

Nema sumnje da Karlsen pokušava da igra na pobedu, ali je pitanje da li za to u poziciji postoje realne predpostavke. Alternativa je 18.Tae3 Df6 19.Se5 Te7 20.Sg6 Te3 21.Te3 Lg6 22.De2 i mada beli kontroliše otvorenu liniju, crni može da uspostai ravnotežu. Npr. 22...Dd4 23.Lb2 Dc4 24.Dc4 dc4 25.Te7 Lf7 26.Sb7 Te8 27.Te8 Le8 28.Sd6 Ld7 [28...Lf7 29.Sc8] 29.Sc4 c5 30.bc5 Lc5 31.a5 Lb5 i to bi bio remi.

18...Se5 19.de5

Ništa ne daje 19.Te5 Lb8 20.Sb7 Df6 21.Te8 Kh7 22.Sd8 Lc7 23.Sf7 Te8 24.Sg5 Kh8 25.Sf3 Le4 26.Se5 Le5 27.de5 De5 28.Te3 Da1 29.De1 Te6 30.a5 Lf5 31.Te6 Le6

19...Dh4!? 20.Tf3

Dobar potez koji omogućava belom da održi ravnotežu.

dijagram 08 koment86

20...Lc5

Ne prolazi 20...Db4? 21.La3 Da5 22.e6 Tf6 23.Sb7 Db6 24.e7 i dobija. Crni može da igra bolje: 20...Lg6 21.Tf7 Lf7 i crni je sasvim OK, jer e-pešak ne predstavlja realnu opasnost.

21.bc5

Nastalu poziciju karakterišu brojne pešačke "slabosti". Beli na daminom krilu su razbijen, a s druge strane pešak na b7 je permanentno slab.

21...Te8 22.Tf4 De7 23.Dd4

Utisak je da beli ima prednost, ali se postavlja pitanje da li može pojačati svoju poziciju bez pokretanaj pešaka na kraljevom krilu, što može imati i negativne posledice po sigurnost belog kralja.

23...Tef8 24.Tf3 Le4 25.Tf7 Df7 26.f3 Lf5

dijagram 09 koment86

27.Kh2

Karlsen odlaže pokretanje pešaka na kraljevom krilu, verovatno ocenjujući da to može biti skopčano sa eventualnim rizikom. Evo kratke diskusije na tu temu: 27.g4 Dg6 28.Kh2 Le6 [28...Lb1 29.f4 Le4 30.Ld2] 29.f4 Dc2 30.Ld2 g6 31.Tg1 Kf7 32.Tg2 i bez obzira na mišljenje nekih komentatora beli ipak ima prednost. Npr. 32...Db1 33.Le3 De1 34.Tb2. Zato se čini da bi Karjakin morao da igra drugačije: 27...Lb1!? 28.f4 De7 29.Lb2 [29.f5 Dh4] Le4 30.Df2 [30.f5 Dg5] g6 i u nezvesnoj igri šanse su podjednake. Beli mora biti oprezan, pa se nikako ne bi smeo opredeliti za na prvi pogled privlačno 31.e6 De6 32.Dd4 jer će se posle 32...De7! 33.Dh8 Kf7 ispostaviti da od napada nema ništa i da bi u stvari beli kralj bio ugroženiji od crnog.

27...Le6 28.Te2 Dg6 29.Le3 Tf7 30.Tf2 Db1 31.Tb2 Df5 32.a5

dijagram 10 koment86

32...Kf8!?

Karjakin započinje vrlo interesantan plam, kojim će kralja prebaciti na damino krilo. Na taj način ruski velemajstor će u velikoj meri obesmisliti eventualni pešaki nastup belog na kraljevom krilu. S duge strane, osim toga što će crni kralj "pobeći" u sigurnost, crni monarh će braniti hronično slabog pešaka na b7.

33.Dc3

Ovim potezom Karlsen priznaje da ne vidi način da pojača svoju pozicju. Takvoj oceni u prilog ide i sledeća varijanta: 33.g4 Dh7!? [33...Df3 34.Tf2 De4] 34.Kg2 h5 i inicijativa prelazi na stranu crnog.

33...Ke8 34.Tb4 g5

Potez koji bi se mogao oceniti kao prilično odgovoran. Naime, slabljenje belih polja (naročito na f5) može imati u nekom trenutku nepovoljne posledice baš kao i fiksiranje pešaka na crno polje, što u eventualnoj završnici - uz prisustvu crnopoljnih lovaca – nije dobro. Međutim, u ovom trenutku - u ovom tipu središnjice - to je od manjeg značaja.

35.Tb2 Kd8 36.Tf2 Kc8 37.Dd4 Dg6

Crni je spreman da odigra h6-h5 uz dalje g5-g4, pa beli sledećim potezom nastoji da ga u tome omete.

38.g4 h5 39.Dd2 Tg7 40.Kg3 Tg8

dijagram 11 koment86

Više nema sumnje da je pozicija crnog perspektivnija i u toj situaciji, kako to neretko biva, protivnik igra neprecizno (ili nervozno?!).

41.Kg2?!

Duhu pozicije više je odgovaralo 41.Th2

41...hg4 42.hg4

Ozbiljna greška bilo bi 42.fg4? zbog 42...De4 43.Kg1 Th8 i najmanje loše što se može dogoditi belom je da izgubi pešaka.

dijagram 12 koment86

42...d4!

Znatno bolje od 42...Dh6 43.Dd4 [43.Kf1 d4 44.Ld4 Dh1 45.Ke2 Td8] Th8 44.Kf1 Dh1 45.Ke2 Db1 46.Lg5, bez obzira što bi crni u tom slučaju imao najmanje kompenzaciju za pešaka. Potezom u partiji Karjakin aktivira lovca, što je u pozicijama sa raznobojnim lovcima - uz prisustvu teških figura - od izuzetnog značaja.

43.Dd4

Posle 43.Ld4 Dh7 44.Kg1 Dh3 45.De2 Tf8 46.Th2 Dg3 47.Tg2 Df3 48.Df3 Tf3 nastala bi neprijatna završnica za belog, jer su svi beli pešaci slabi. Ipak, postavlja se pitanje da li će se posle poteza u partiji Karlsen "bolje seće".

dijagram 13 koment86

43...Ld5?

Neočekivan propust! Najveće šanse na pobedu davalo je 43...Th8! Na primer 44.De4 Dh6 45.Kf1 Dh1 [45...Tf8!?] 46.Ke2 Ld5 i beli mora da trpi ozbiljnu inicijativu protivnika, kao u sledećoj varijanti: 47.Df5 Kb8 48.Df6 Te8 49.Dd6 [49.e6 Lb3 50.Dd4 Le6] Ka7 50.Lg5 Da1 51.Lf6 Lc4 52.Kd2 [52.Ke3 De1] Da5 53.Kd1 Ld5 i beli kralj je na priličnoj vetrometini. Zato bi beli, verovatno, morao da nastavi drugačije: 47.Dd3 Tf8 [47...Da1] 48.Ld4 Dc1 49.Tf1 Dc4!? 50.Tf2 Da2 51.Ke3 [51.Dd2? Lf3] Da5 [51...Da4 52.Dd2 Tf4] 52.Dc3 Da4, ali se ni tako beli ne bi mogao da reši svih problema.

dijagram 14 koment86

44.e6!

Pravilna odluka. Karlsen vraća pešaka, ali pritom stvara prostor za aktivnije dejstvo svojih figura.

44...De6

Posle 44...Dh7 45.e7 De7 46.Ld2 Dh7 47.Df6 Th8 48.Df5 Df5 49.gf5 g4 50.Kg3 gf3 beli ne bi imao problema da održi završnicu.

45.Kg3

Glavne teškoće su uspešno prebrođene i beli je vrlo blizu uspostavljanju potpune ravnoteže.

45...De7 46.Th2 Df7 47.f4 gf4 48.Df4

Dovoljno za remi bilo je i 48.Lf4 Df5 49.g5

48...De7 49.Th5 Tf8 50.Th7 Tf4 51.Te7 Te4 remi.

52.Te4 Le4 53.Kf4 Ld3 54.Ke5 Kd7 55.Kf6 Ke8 56.Lh6 Lc2 57.g5 Ld3 58.g6 Lc2 59.g7 Lb3 60.Kg6 Lc2

Miloš Jovičić, 28.01.2017.

 

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla