foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

MEČ ZA PRVAKA SVETA: Karlsen odbranio titulu (5)

carlsen karjakinU prvom komentaru meča Karlsen - Karjakin, između ostalog konstatovali smo da je kvalitet igre bio slabiji od očekivanog. U to smo se mogli uveriti i u prethodnim komentarima, a u ovom (i sledećem) na tome ćemo "insistirati" u nešto većoj meri. Naime u tri partije koje ćemo videti bilo je previše grešaka i propusta.

Pa počnimo od treće partije.

M. Carlsen - S. Karjakin

New York "WCh" (3) 2016
C67-Španska partija 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.0–0 Se4 5.Te1 Sd6 6.Se5 Le7 7.Lf1 Se5 8.Te5 0–0 9.d4 Lf6 10.Te2!? b6 11.Te1 Te8 12.Lf4 Te1 13.De1 De7 

Nije za preporuku 13...Ld4? 14.Ld6 cd6 15.De4 Lb2 16.Da8 Df8 [16...La1? 17.La6] 17.Sc3! La1 18.Sd5 Lf6 19.Sf6 gf6 20.Da7 i zahvaljujući izuzetno lošoj strukturi crnih pešaka, beli ima jasnu prednost.

14.Sc3 Lb7 15.De7 Le7 16.a4 a6 17.g3 g5 

Kao i većina poteza, i ovaj ima i dobre i loše strane. Loša je što je oslabljeno polje f5. 

18.Ld6 Ld6 19.Lg2 Lg2 20.Kg2 

dijagram 01 koment85

20...f5 

Karjakin žuri da uspostavi kontrolu tačke f5, što ne bi u potpunosti uspeo posle 20...Te8 21.Sd5 [21.Kf3 f5].Te2 [21...Kg7] 22.Se3 Td2 23.Td1 Td1 24.Sd1

21.Sd5 Kf7 22.Se3 Kf6 23.Sc4 Lf8 24.Te1 Td8 

Preventivno brani pešaka posle napada sa Sc4-e5. Vrlo je verovatno da ima puno onih koji bi odigrali 24...d5 25.Se5 Ld6 i bili zadovoljni pozicijom, a takvom mišljenju nije lako naći zamerku. 

25.f4 gf4 26.gf4 b5 27.ab5 ab5 28.Se3 c6 29.Kf3 

Nije teško zaključiti da je pri ovako reduciranom materijalu moguće iznaći realne šanse za igru na pobedu. Istina, crni ima slabog pešaka na f5 koji može biti predmet napda, ali kao što je poznato jedna slabost nije dovoljna... 

29...Ta8 30.Tg1 

dijagram 02 koment85

30...Ta2 

Očigledno je Karlsen preti Tg1–g5 sa napadom na f5 pešaka. Utisak je, a to će dalji tok partije i potvrditi, da je poslednji potez Karjakina prilično optimističan ili bolje rečeno pomalo neoprezan. Sasvim dobro deluje 30...Lh6! 31.Tg3 d5! 32.Th3 Lg7! 33.Th5 [33.Th7 Kg6] Ta2 34.b3 [34.Tf5 Kg6 35.Tg5 Kf7 i crni vraća pešaka] h6 35.Tf5 Kg6 i bele figure bi bile međusobno uvezane. A to nije dobro.

31.b3 

dijagram 03 koment85

31...c5!? 

Potez kojim se komplikuju događanja na tabli, jer njime crni stvara "pukotine" u svojoj poziciji. Jednostavnije deluje 31...d5! 32.Tg5 Ke6! 33.Tf5 Lg7 i kao u prethodnoj varijanti crni svoju igru zasnivaju na napadu na pešaka na d4: 34.Th5 Ld4 35.Th6 Kd7 36.Th7 Ke6 [crni "preti" da uspostavi materijalnu ravnotežu] 37.f5 Kd6 38.Th6 Kd7 39.f6 Le3 40.Ke3 Tc2 41.f7 Ke7 ili 37.Th6 Kd7 38.Th7 Ke6 39.f5 Kd6 40.Th6 Kd7 u oba slučaja verovatnim uspostavljanjem ravnoteže.

32.Tg8 Kf7 33.Tg2 

Remi raspletu vodilo bi 33.Tg5 cd4 34.Tf5 Ke8 35.Sg4 Tc2 36.Tb5 Lg7 37.Ke4 Te2 38.Kd3 Tb2 39.f5 Tg2 40.f6 Tg4 41.fg7 Tg7

33...cd4 34.Sf5 d3! 35.cd3 

dijagram 04 koment85

35...Ta1 

U svrhu ovog poteza nije lako proniknuti, a mnogo lakše je razumeti 35...Ta3 36.Tb2 Lb4 37.Se3 Lc3 38.Tb1 Ta2 [38...b4] 39.Tc1 Ld4 40.Sf5 Lb6 41.Sd6 Kf6 42.Tc8 Ke6 43.Sb5 Tf2 44.Kg3 Td2 i bez obzira što beli trenutno ima dva pešaka više, šanse crnog za održanje pozicije su sasvim realne. Npr. 45.Tc3 La5 46.Tc5 Td3 47.Kg4 Td5 (47...Kf6) 48.Sd4 Kd6 49.Td5 Kd5 50.Sf3 h6

36.Sd4 b4 37.Tg5 Tb1 38.Tf5 Ke8 39.Tb5 

dijagram 05 koment85 

Sada se sa priličnom verovatnoćom može reći da je Karlsen uspeo da "konsoliduje" poziciju sa pešakom više i da sada ima realne šanse da tu prednost realizuje. 

39...Tf1 40.Ke4 Te1 41.Kf5 Td1 42.Te5 

Preciznije je bilo 42.Tb8! Ke7 [42...Kf7?! 43.Sf3!] 43.Ke4 Te1 44.Kd5 Td1 45.Sf5 Kf7 46.d4 Td3 47.Td8! Tb3 48.Td7 Kg6 49.Sg3 Te3 50.f5 Kg5 [50...Kh6 51.Tf7! Te8 52.Se4] 51.Se4 Kf4 52.Th7 b3 53.Sc5 i beli ima veoma dobre šanse na pobedu.

42...Kf7 43.Td5 Td3 44.Td7 Ke8 45.Td5 Th3 46.Te5 Kf7 

Znatno teži zadatak da realizuje prednost imao bi beli posle 46...Kd7 47.Te2 Lc5 48.Se6 Le7

47.Te2 Lg7 

dijagram 06 koment85 

48.Sc6 

Važna finesa, jer ovim potezom beli na indirektan način brani pešaka na b3... 

48...Th5 

... jer bi na 48...Tb3 sledilo 49.Sd8 Kf8 50.Se6 Kf7 51.Sg5 i beli dobija.

49.Kg4 Tc5 50.Sd8 

Nije dobro 50.Sb4? Tb5 51.Te4 h5 52.Kf3 Lf8 53.Sd3 Tb3

50...Kg6 51.Se6 h5 52.Kf3 Tc3 53.Ke4 Lf6 54.Te3 h4 

dijagram 07 koment85

55.h3 

Najbolje je 55.Sf8! Kf7 56.Sd7 Tc2 [56...Ld8 57.Se5 Ke6 58.Sd3! Lb6 59.Th3!] 57.Kf5! Lg7 58.h3 i nastala je pozicija u kojoj bi Karlsen mogao da živa.

55...Tc1 56.Sf8 Kf7 57.Sd7 Ke6 58.Sb6 Td1 59.f5 Kf7 60.Sc4 Td4 61.Kf3 

dijagram 08 koment85 

61...Lg5 

Ovo je bio trenutak u kome je crni mogao da obezbedi remi: 61...Td5! 62.Ke2 Kg7! 63.Tf3 Lg5!

62.Te4 Td3 63.Kg4 Tg3 

Ne zadovoljava 63...Lf6 64.Te6 Tg3 65.Kf4 Lg5 66.Ke4 Th3 67.Se5 Kf8 68.f6 Tb3 69.f7! Le7 70.Tg6! itd.

64.Kh5 Le7?! 65.Se5 Kf6 66.Sg4 Kf7 

Alternativa je 66...Kf5, ali posle 67.Te5! Kf4 68.Te7 Th3 69.Tf7! Kg3 70.Sf2! [70.Tb7] Th2 71.Se4 Kh3 72.Tf3 Kg2 73.Tf2 i izmene topova nastaje dobijena pozicija za belog: 73...Kg1 74.Th2 Kh2 75.Kh4 Kg2 76.Kg4 Kf1 77.Kf3 itd.

67.Te6 Th3 68.Se5 Kg7 69.Te7 Kf6 70.Sc6 

dijagram 09 koment85

70...Kf5? 

Greška! Spasu je vodilo 70...Tc3!! 71.Te6 Kf5 72.Sd4 Kf4 73.Kh4 Td3! 74.Se2 Kf3! [74...Kf5?? 75.Tb6] 75.Sc1 [75.Kg5 Kf2].Td1!! [75...Tc3 76.Te1 Kf2 77.Td1] 76.Tc6 [76.Se2 Td3] Ke3 77.Tc2 Td2 78.Tc4 [78.Tc6 Td1].Td4 i to bi bio remi.

71.Sa5?! 

Pobedi je vodio još jedan studiozni potez: 71.Te1!! Kf4 [71...Tc3? 72.Se7!] 72.Tf1 Ke4 73.Sa5!

71...Th1 

dijagram 10 koment85 

72.Tb7?? 

Poslednja - odlučujuća greška. Još uvek je dobijalo 72.Tf7! Ke6 73.Tf2! h3 74.Kh4 Ta1 [74...h2? 75.Ta2!] 75.Sb7 Ta3 76.Td2! Ke5 77.Sc5 h2 78.Th2 Kd5 79.Tc2! i beli dobija.

72...Ta1! 

Ovoga puta Karjakin je našao jedini put ka remiju! 

73.Tb5 Kf4 74.Tb4 

Šta drugo? Ne može se uzeti pešak, jer bi posle 74.Kh4?? sledio mat sa 74...Th1

74...Kg3 75.Tg4 Kf2 76.Sc4 h3 77.Th4 Kg3 78.Tg4 Kf2 remi.

Miloš Jovičić, 21.01.2017.

 

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla