foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

SUPERTURNIR U LONDONU (2)

michael adams veselin topalovNa skupu najboljih igrača sveta treba očekivati više sadržajnih i teorijski značajnih partija. U prošlom komentaru videli smo jednu, a u ovom komentarisaćemo partiju u kojoj je engleski velemajstor Majkl Adams već u 13. potezu odigrao novost. Mada se potez mogao očekivati, jer je bio prilično “očigledan”, vrlo brzo se ispostavilo da Veselin Topalov niije bio spreman za njega. Tok partije pokazao je svu “moć“ novosti, ali i (neočekivano) saznanje da se i najjači svetski šahisti slabo snalaze u “nepoznatim situacijama”.

M. Adams - V. Topalov

Lodon "Classik" 2016
C65-Španska partija

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.d3 Lc5 5.Lc6 dc6 6.Sbd2

dijagram 01 koment88

6...Le6

Za one koji bi varijantu poželeli da stave belim figurama na repertoar, evo kratkog pregleda alternativa:

6...De7 7.h3 0–0 8.Sc4 Sd7 9.De2 b5 10.Se3 Sb6 11.Sf5 Lf5 12.ef5 Sd7 13.Sd2 Lb4 14.c3 La5 15.Se4 b4 16.0–0 Tfd8 17.cb4 Lb4 18.Le3 f6 19.Dc2 [19.Tac1 Sb8 20.Tfd1] Sb6 20.a3 Ld6 21.Dc6 Dd7 22.Dd7 Td7 23.Tfc1 Sd5 24.Ld2 Lf8 25.g3 [25.b4 Sf4 26.Lf4 ef4 27.Tc3 Tad8 28.Kf1 Td3 29.Tc7] a5 26.Kf1 a4 27.Ke2 Tb8 28.Tc2 Tb3 29.Tac1 Td8 30.Sc3 Sc3 31.Lc3 Td5 32.g4 c6 sa približno jednakim šansama, F. Caruana - H. Nakamura, London "Classic" 2015.

6...0–0 7.De2 [7.Sc4; 7.0–0] Te8 8.Sc4 [8.h3] Sd7 [8...b5 V. Anand - W. So, "GCT Rapid " 2016; 9.Sce5 Dd6 10.c3 Lb6 11.a4!? a5 12.d4c5 13.ab5 cd4 14.Sc4] 9.Ld2 [9.Lg5]

dijagram 03 koment88sm

9...f6 10.h4 Sf8 11.h5 Le6 12.Se3 [12.0–0–0!?] Dd7 13.h6 g6 14.0–0 Lg4 15.Sg4 Dg4 16.Sd4 De2 17.Se2 Se6 18.g3 g5 19.Le3 Lf8 20.Kg2 Lh6 21.Th1 Lg7 22.Kf3 h6 23.Kg4 Te7 24.Taf1 Tf8 M. Adams - H. Nakamura, London "Classic" 2015; 25.Th2!? i beli bi imao punu kompenzaciju.

9...Ld6 10.h4 [10.g4; 10.0–0–0] c5 [10...Sf8 11.h5 Se6 12.0–0–0 c5 F. Caruana - S. Karjakin, Wijk aan Zee 2016; 13.g4] 11.h5 h6 12.0–0–0 Sb8 13.Tdg1 Sc6 14.g4 f6 15.g5! fg5 16.Sg5 Sd4 17.Dd1 hg5 18.Lg5 Le7 19.Le3 [19.Le7 De7 20.h6 g5 21.Th5 Se6 22.Se5 Kh7 23.f4 Tg8 24.fg5 Tg5 25.Tgg5 Sg5 26.Dg1 De5 27.Tg5 Df6 28.Tg7 Kh8 29.Tg8 Kh7 30.Te8 Df4 31.Kb1 Df7 32.e5 i dobija] Lf6 20.h6 Te7?! [20...g5 21.Lg5 Lg5 22.f4 ef4 23.Dh5] 21.hg7 Tg7 22.Dh5 Le6 23.Lh6 Lf7 24.Lg7 Lh5 25.Lf6 Kf8 26.Ld8 Se2 27.Kb1 Sg1 28.Lc7 1:0 Wei Yi - D. Navara, Wijk aan Zee 2016.

6...Lg4 7.h3 Lh5 8.Sf1 [8.g4]

dijagram 04 koment88sm

8...De7 9.Sg3 Lg6 10.0–0 Td8 11.Sh4 0–0 12.Lg5 h6 13.Shf5 De6 14.Lh4 Td7 15.Kh1 Se8 16.Dg4 [16.f4!? ef4 17.Tf4 Ld6 18.Sd6 Sd6 19.Df3 Lh7 20.Tf1 g5 21.Tf6 De7 22.e5! Se8 23.Th6 gh4 24.Th7! Kh7 25.Dh5 Kg8 26.Sf5 De6 27.Tf4] Kh8 17.Sh5 [17.f4] Tg8 18.f4 Lf8 19.Sh6!? [19.fe5 Lh5 20.Dh5 g6 21.Df3 gf5 22.ef5 Dd5] gh6 20.f5 Lh5 21.fe6 [21.Dg8 Kg8 22.fe6 fe6 23.g4 Lg6 24.Tf3 Tf7] Lg4 22.ed7 Ld7 23.Tf7 Le6 24.Lf6 [24.Tf3 Ld6 25.Taf1 Kg7 26.a4] Lg7 25.Lg7 Tg7 26.Tf8 Tg8 27.Taf1 c5 28.b3 h5 29.Kh2 Kg7 30.Tg8 Kg8 31.Kg3 Sd6 32.Kh4 Lf7 33.Kg5 Kg7 34.Tf6 b6 35.c4 Kf8 36.Kh6 Ke7 37.Tf3 Kf8 38.g4 hg4 39.hg4 Kg8 40.g5 Le6 1:0 D. Kokarev - B. Murtazin, Moscow Open A 2015; 41.Kg6 Se8 42.Tf2 a6 43.Th2 Kf8 44.Th8 Ke7 45.Kh6 Sd6 46.Th7 Sf7 47.Kh5 Kd6 48.g6 Sd8 49.g7 Sc6 50.Th8 Se7 51.Td8 Kc6 52.Kg5

8...Sd7 9.Sg3 Lf3 10.Df3 g6 11.Le3 [11.h4 Lb4] De7 12.0–0–0 0–0–0 13.Se2 [13.d4 ed4 14.Ld4 The8].The8 14.Kb1 b6 15.h4 Kb7 16.h5 Le3 17.De3 [17.fe3 Sc5 18.g4 Se6 19.Tdf1 Sg5 20.Df6!? Df6 21.Tf6 Td6 22.Tf2 c5 23.b3] Sc5 18.hg6 hg6 19.g3 a5 20.Th7 Th8 21.Tdh1 Th7 22.Th7 Df6 23.f4 Th8 24.Th8 Dh8 25.fe5 De5 26.Df3 f5 27.ef5 gf5 28.c3 Se6 29.Kc2 Sg5 30.Df2 Se6 31.Df3 Sg5 32.Df2 Se6 ½:½ V. Anand - M. Carlsen, WCh 2013.

dijagram 02 koment88

7.0–0

Alternative su 7.b3, 7.De2 i 7.Sb3

7...Ld6

Posle realne alternative 7...Sd7 8.Sb3 nastaje pozicija kojoj ćemo posvetiti veću pažnju:

dijagram 06 koment88sm

8...Lb6 9.Sg5 Lb3 [9...Df6 10.Kh1 Lb3 11.ab3 h6 12.Sf3 0–0 13.Sd2 De6 14.Sc4 a6 15.Ld2 Ld4 16.Tb1 b5 17.Sa5 f5 18.ef5 Tf5 19.De2 Taf8 20.f3 Sf6 21.b4 e4 22.Sb3 Lb6 23.Sc5 Lc5 24.bc5 De8 25.de4 Se4 26.Tfe1 Sf6 27.De8 Te8 28.Te8 Se8 29.b4 Te5 30.Kg1 Te2 31.Td1 Sf6 32.Kf1 Te8 33.Ta1 Ta8 34.Ke2 Yu Yangyi - D. Andreikin, "Capablanca Mem Elite" 2015.] 10.ab3 f6 [10...De7 11.Ld2 0–0–0 12.b4 Kb8 13.c4 Ld4 14.Sf3 Sf8? 15.Da4 a6 16.b5 cb5 17.cb5 Dd7 18.ba6 Da4 19.Ta4 A. Giri - M. Carlsen, "4th Norway Blitz" 2016.] 11.Sf3 Sf8 [11...Sc5 12.Sd2 0–0 13.Sc4 Se6 14.Kh1 Dd7 15.Dg4 Tad8 H. Nakamura - V. Kramnik, "5th Zurich CC" 2016; 16.Sb6 ab6 17.f3!? Sd4 18.Dd7 Td7 19.Tf2 Tdd8 20.Ta3 Ta8 21.Kg1 b5 22.b4²) 12.Sd2 Se6 13.Dh5 g6 14.Dd1 Lc5 15.Sc4 b5 16.Sa5 Dd7 17.Le3 Lb6 18.b4 0–0 19.Dd2 f5 20.ef5 gf5 21.Dc3 f4 22.Lb6 cb6 23.Sc6 Dd6 [23...Tfc8 24.Se5 Dd6 25.Db3] 24.Ta7 Ta7 25.Sa7 f3 26.Dc6 De7 27.Sb5 Kh8 28.g3 Df7 29.Ta1 Sg5 30.Ta8 De7 31.h4 Sh3 32.Kf1 e4 33.De4 1:0 Yu Yangyi - V. Kramnik, "Qatar Masters Open" 2014.

8...Ld6 9.Sg5 [9.Sa5] De7 10.Se6 De6 11.Sa5 Tb8 12.a4 0–0 13.Sc4 b6 14.Kh1 a5 15.b3 Tbe8 16.Dh5 c5 17.Ld2 Sf6 18.Df3 Sd7 19.Dg3 f5 20.ef5 Tf5 21.Tae1 Df7 22.f3 Te6 23.Df2 De8 24.Te2 Tff6 25.Tfe1 h6 26.Te4± Dh5 27.Dh4 Df7 28.Dh3 Kh7 29.f4 Te7 30.Kg1 Te8 31.g4 Tg6 32.Kh1 Tf6 33.f5 Kg8 34.Dg2 Df8 35.Tf1 g6 36.Lh6 Df7 37.Lg5 1:0 V. Anand - T. Radjabov, "FIDE World Blitz" 2014.

dijagram 05 koment88

8.d4

U jednoj partiji Karlsen je igrao 8.b3

8...Sd7 9.Se5 Se5 10.de5 Le5 11.f4 Ld4

Važna je i sledeća varijanta: 11...Dd4 12.Kh1 Ld6 13.De2 [13.e5 Le7 14.f5 Ld5 15.De2] 0–0–0 14.f5 Ld7 15.Sf3 Da4 16.b3 Da5 17.Ld2 Lb4 18.Lb4 Db4 19.Df2 b6 20.Sg5 De7 21.f6 gf6 22.Df6 Df6 23.Tf6 Le8 24.Sf7 Lf7 25.Tf7 Td2 26.Tc1 Tg8 27.Tg1 (27.g3 h5 28.Th7) 27...Tc2 28.Th7 Ta2 29.g4 Ta5 30.h4 Te5 31.g5 Te4 32.g6 Tee8 33.h5 a5 34.g7 Kb7 35.Th6 i beli soji bolje, H. Nakamura - L. Aronian, "5th Zurich CC Blitz" 2016.

12.Kh1 f6

Crni su nastavljali na još dva načina:

12...f5 13.Dh5 [13.ef5!? Lf5 14.Te1 Kf8 15.c3 Lf2 16.Te5 Dd3 17.b3 Kg8 18.Df3 Df3 19.Sf3 Lg4 20.La3 Td8 21.Te7 Lf3 22.gf3 Lb6 23.c4±] g6 14.De2 0–0 15.Sf3 Lf6 16.e5 Le7 17.Td1 De8 18.Sd4 Df7 19.Se6 De6 20.Le3 Tfd8 21.c4 a6 22.b3 Kf7 23.a4 Ke8 24.h3 Td1 25.Td1 Td8 26.Td8 Ld8 sa podjednakim šansama, F. Caruana - A. Grischuk, "London Classic" 2015.;

12...De7 13.f5 [13.Sf3 Lb6 14.b3 Ld7 15.Se5 0–0–0 16.Lb2 Le6 17.Df3 f6 18.Sd3 The8 19.f5 Lg8 20.Tae1 La5 21.Te2 Ld5 22.Df2 Lb6 23.Dh4 Le4 24.Lc3 Ld4 25.Lb4 c5 26.Tfe1 g5 27.fg6 f5 28.De7 Te7 29.Lc5 Lc5 30.Sc5 hg6 31.Kg1 Tde8 32.Kf2 Te5 33.Se4 fe4 34.Ke3 b5 35.a3 T8e6 36.Tf1 Ta6 37.Tf4 D. Sengupta - S. Shankland, "3rd Al Ain Chess Classic" 2014; 13.c3 Lb6 14.f5 Ld7 15.Sc4 0–0–0 16.Sb6 cb6 17.Da4 a6 18.Lf4 The8 19.Db3 b5 20.c4 De4 21.cb5 cb5] Ld7 14.Sc4 Lc5 15.Dg4 0–0–0 16.e5 h5 17.Df3 h4 18.h3 g6 19.e6 Le8 20.b4!? Lb4 21.Db3 Lc5 22.Tb1 b5 23.Se5 gf5 24.Sf7 Lf7 25.ef7 Th7 26.a4 b4 27.c3 sa izvesnom prednošću belog.

dijagram 07 koment88

13.c3

Novost. Poznato je 13.f5 Lf7 14.Dg4 De7 15.c3 h5 16.De2 Le5 17.Sf3 0–0–0 18.Se5 De5 19.Lf4 Dc5 20.e5 fe5 21.De5 De5 22.Le5 Td2 23.Lg7 Te8 24.c4 Lc4 25.Lc3 Tc2 26.Tac1 Tee2 27.Tc2 Tc2 28.Td1 La2 [28...Ld5 29.f6 h4] 29.Kg1 Ld5 30.Td2 Td2 31.Ld2 Le4 32.f6 Kd7 A. Brkić- R. Hovhannisyan, "18th European Teams" 2011.

13...Lb6 14.f5 Lf7 15.e5! fe5 16.Dg4

dijagram 08 koment88

16...Dd3

Potez koji je Topalov odigrao posle dugog razmišljanja, što bi trebalo da bude znak da je bugarski velmajstor bio iznena|en planom koji je poslednjim potezima počeo da sprovodi Adams. Posle analize "u tišini doma svog" moguće je da će vo|e crnih figura igrati neki od ostalih mogućnosti u poziciji. Evo kratkog osvrta na tu temu: 16...Dd7 17.Sf3 0–0–0 18.Se5 De8 ili 16...Dd5 17.Se4 h5 18.Df3 Dd7 sa nešto boljim izgledima belog

17.Dg7

Ovaj i nekoliko sledećih poteza engleski velemajstor odigrao je "a-tempo", što nesumnjivo govori o tome da je bio spreman na odgovor protivnika. Koliko je dobro "savladao materiju" pokazaće dalji tok partije...

17...Tg8 18.De5

... a ono na što treba skrenuti pažnju je da se na sledeći potez crni ponovo ozbiljno zamislio.

18...Kd7

Boljoj igri belog vodilo bi 18...Kf8 19.b3 Tg7 20.La3 Kg8 21.Se4

19.De4

Slabije je 19.Tf3 Dd5 20.De1 Tae8 21.Df1 Kc8 i crni bi ostvario vrlo aktivnu igru i, verovatno, više od kompenzacije za pešaka.

19...Da6?!

dijagram 09 koment88

Topalov se odlučuje za potez za koji se može reći da je prilično neočekivan, jer damu postavlja na ivcu table. Potez koji se "najiše očekivao" je 19...Dd5 20.c4 Dd4 [20...De4 21.Se4 Lc4 22.Sf6] 21.Dd4 Ld4 22.Td1 Kc8 23.Tb1 Lh5 24.Sf3 Lh8 25.Lf4 Lg4 26.Te1 Lf5 27.Tbd1 Lf6 28.Le5 i beli bi imao prednost. Ipak, potez Topalova nije bila bez rezultata - Adams se prvi put u partiji zamislio veoma dugo.

20.f6

Nešto boljim izgledima za belog vodila bi i alternativa 20.c4 Tae8 21.Dd3 Kc8 22.f6 h6 [22...Le3 23.b3] 23.b3

20...Tae8

Gubi 20...Tad8 21.De7 Kc8 22.Df7 De2 23.g3 Td2 24.Dg8 Td8 25.Dd8 Kd8 26.Le3! De3 27.Tae1

dijagram 10 koment88

21.Df5

Potez koji donosi belom prednost, koju ne bi imao posle 21.Dh7 De2! 22.Df7 Kc8 23.De8 Te8 24.f7 Tf8

21...Kd8 22.c4

I na ovaj potez Adams je dugo mislio, mada realne alternative nije bilo. Npr. 22.Sc4? Dc4 23.Td1 Ld5 24.Lg5 Tg5 [24...h6] 25.Dg5 Kc8

22...Da5?!

Ne ostavlja dobar utisak, mada i alternativa vodi jasnoj prednosti belog: 22...Ld4 23.Sf3 c5 24.Lf4 De6 25.Dh7 [25.De6 Te6 26.Sg5 Tf6 27.Sf7 Tf7 28.Lg5 Ke8 29.Tae1 Kf8 30.Lh6 Lg7 31.Lf4 Ld4] Kc8 26.Sg5 Tg5 27.Lg5 Lb2 28.Tad1

23.Dh3 Db4

Ne zadovoljava ni 23...Te6 24.Sb3 ili 23...Dg5 24.Sf3 Dg4 25.Sg5Tg5 26.Lg5 Dh3 27.gh3 Te2 28.Tad1 Kc8 29.Tf3

dijagram 11 koment88

24.Dh7

Moglo se igrati i 24.Sb3!? Le6 [24...Dc4 25.Td1 Ld5 26.f7 De2 27.Td5 cd5 28.Ld2] 25.Dd3 Dd6 [25...Kc8 26.f7 Lf7 27.Tf7 Te1 28.Tf1] 26.Dc2 i prednost belog je skoro odlučujuća.

24...Df8

Ništa drugačije, od bitnog značaja, ne bi se dogodilo i posle 24...Lg6 25.Dh3 Th8 26.Dg4 Lh5 27.Df5

25.b3 Ld4 26.Dd3 Dd6

Na 26...c5 sledilo bi 27.Sf3 Lg6 28.Dd1

dijagram 12 koment88

27.Se4

Dolazilo je u obzir i 27.La3 c5 28.Tad1 Kc8 29.Sf3

27...Dd7

Izgubljenoj poziciji vodilo bi i 27...Te4 28.De4 La1 29.Lf4 Tg4 30.Ld6 Te4 31.Le7 Kd7 32.Ta1

28.Td1 Kc8 29.Dd4 Dg4?!

Ne deluje dobro, ali u poraz vodi i 29...Dd4 30.Td4 c5 31.Td2 Te4 32.La3

30.Lg5! Te4 31.Da7 Ld5 32.Da8 Kd7 33.Td5 crni predaje.

Miloš Jovičić, 7.1.2017.

 

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla