foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

SUPERTURNIR U LONDONU: Pobedio Vesli So

wesley so london chess classic 2016U Londonu je od 09. do 18. decembra 2016. godine, odigran superturnir sa deset učesnika iz samog vrha svetskog šaha. Praktično su nedostajali samo akteri nedavno završenog meča za prvaka sveta, Magnus Karlsen i Sergej Karjakin. Pobedio je Vesli So i tako još jednom potvrdio da se nalazi u stalnom usponu - po pitanju igračke snage - što je potvrdio i "skokom" preko granice od 2800 rejting poena.

Konačan plasman: 1. Vesli So 6, 2. Fabijano Karuana 5,5, 3-5. Hikaru Nakamura, Višvanatan Anand i Vladimir Kramnik po 5, 6. Aniš Giri 4,5, 7-9. Levon Aronjan, Maksim Vašje-Legrav i Majkl Adams po 4 i 10. Veselin Topalov 2 poena.

Turnir je bio veoma borben, što je postala karakteristika svih turnira na najvišem nivou. Takvu konstataciju potvrđuje visok koeficijet borbenosti od 33,3% (15/45). Za ovaj podatak, najveće "zasluge" pripadaju nekadašnjem prvaku sveta Veselinu Topalovu koji je doživeo čak šest poraza, a čast je spao u poslednjem kolu - pobedom crnim figurama protiv Levona Aronjana. Na kraju, treba reći još dva podatka: pored Veslija Soa, turnir su bez poraza završili Karuana i Kramnik, a Giri je ostvario "neslavan rekord" - sa svih devet remija.

Pogledaćemo nekoliko partija sa ovog turnira, a počećemo jednom u kojoj je slavio Vesli So.

V. Topalov – W. So

London "Classik" 2016
C54-Italijanska partija

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4

Potez koji predstavlja uvod u Italijansku pariju postao je sve češći gost i na turnirima najvišeg ranga. Glavni uzrok je "neprobojna" Berlinska varijanta španske partije.

3...Lc5 4.c3 Sf6 5.d3 a6 6.a4

Alternativa je 6.0–0 La7 7.Lg5 ili 7.Ld5!?

6...d6

Igrano je i 6...0–0 7.b4 [7.0–0 d5 8.ed5 Sd5 9.Sbd2 Sb6] La7 8.Lg5 h6 9.Lh4 d6 10.Sbd2 De7 11.0–0 Le6 12.Te1 Lc4 13.Sc4 De6 14.b5 Se7 15.Db3 Sg6 16.Lg3 Sh5 i crni ima sasvim dobru igru, R. Ponomariov - S. Karjakin, "Eurasian Blitz Chess Cup" 2016.

7.Lg5

Potez koji bi se mogao oceniti kao prirodan, jer vrši "podvezivanje" po dijagonali h4-d8. Međutim, kao i većina poteza u šahu i ovaj ima dobre i loše strane. Zato je igrano i 7.0–0 h6 [7...0–0 8.Te1 La7 9.h3 Se7 10.Sbd2 Sg6 11.Sf1 c6 12.Sg3 h6 13.Lb3 d5 14.ed5 Sd5 15.d4 ed4 16.Sd4 Lb6 17.Lc4 Lc7 18.Db3 Lg3 19.fg3 Dd6, sa približno jednakim šansama, V. Fedoseev -E. Tomashevsky, RUS (ch) 2016.] 8.b4 La7 9.Le3 0–0 10.La7 Ta7 11.Sbd2 Se7 12.Te1 Sg6 13.d4 Ta8 14.a5 Te8 15.Lf1 Sh7 16.g3 Sg5 17.Sg5 Dg5 18.Lg2 Lg4 i crni može biti veoma zadovoljan nastalom pozicijom, V. Fedoseev - E. Inarkiev, RUS (ch) 2016.

dijagram 01 koment87

7...La7

Preventivni potez pre uklanjanja belog crnopoljnog lovca sa dijagonale h4-d8. U sledećoj partiji crni je to odigrao odmah: 7...h6 8.Lh4 g5 9.Lg3 Lg4 10.h3 Lh5 11.Sbd2 La7 12.b4 Se7 13.Dc2 Lg6 14.0–0 Sh5 15.Kh1 Dd7 16.Lh2 g4 17.Sh4? gh3 18.g3 0–0–0 19.Sdf3 Sf6 20.a5 Sg4 21.Lg1 c6 22.d4 Le4 23.De4 d5 i ostvario dobijenu poziciju, R. Ponomariov - R. Kasimdzhanov, "Eurasian Blitz Chess Cup" 2016.

Zanimljiv tok imala je sledeća partija: 7...Se7 8.0–0 La7 9.Lf6 gf6 10.Sh4 h5 11.d4 Le6 12.Le6 fe6 13.Df3 ed4 14.Df6 Kd7 15.cd4 Dg8 16.d5 ed5 17.ed5 Tf8 18.De6 De6 19.de6 Ke6 20.Sc3 Kd7 21.Tad1 Thg8 22.Td3 Tf4 23.Sf3 Tb4 24.Td2 Tf4 25.Td3 Tb4 26.Td2 Tf4 ½:½ M. Muzychuk - F. Vallejo Pons, "Beautiful Minds" 2016.

8.Sbd2 h6 9.Lh4 g5

Pokretanje g-pešaka moglo se još odložiti: 9...De7 10.b4 g5 11.Lg3 Sh5 12.Sf1 Le6 13.Le6 De6 14.Se3 Le3 15.fe3 a5 16.b5 Se7 17.Sd4 Dg6 18.Sf5 Sg3 19.Sg3 f5 20.ef5 Sf5 21.Sf5 Df5 22.Tf1 De6 23.Dh5 Ke7 24.Kf2 e4 ½:½ D. Vocaturo - E. Romanov, EUR (ch Indiv) 2016.

10.Lg3 0–0 11.0–0

dijagram 02 koment87

11...Sh7

Novost. U partiji između istih potivnika igrano je: 11...Kg7 12.Te1 Le6 [12...Sh7] 13.b4 g4 14.Sh4 Se7 15.Le6 fe6 16.Sc4 b5 17.Se3 h5 18.Kh1 Sg6 19.Sg6 Kg6 20.Lh4?! Se4 21.Sg4 V. Topalov - W. So, "GCT Blitz" 2016; 21...Sc3 22.Ld8 Sd1 23.Lc7 Sf2 24.Sf2 Lf2 ili 23...Sb2 24.Ld6 hg4 25.Lf8 Tf8 26.Te5 Tf6 27.ab5 Sd3 i u oba slučaja crni bi imao veliku prednost.

Poznato je još 11...Le6 12.Te1 Dd7 13.b4 Se7 14.d4 Sg6 15.h3 Lc4 16.Sc4 sa nešto boljom igrom belog. Igrano je i 11...g4 12.Lh4!? i beli se uspešno može boriti za inicijativu.

12.h3 h5!?

dijagram 03 koment87

13.d4

Važan trenutak u partiji. Svakako je trebalo razmotriti alternativu: 13.Kh1 Kh8 14.De1 h4 15.Lh2 g4 16.hg4 Lg4 17.Sg1 Dg5 [17...f5 18.f3 Lh5 19.ef5 Tf5 20.Ld5] 18.f4 [18.f3 Lh5 19.Sh3 De7 20.f4 Tg8 21.Ld5] Dh5 19.Sdf3 Lg1 20.Sg1 ef4 21.d4 f5 [21...Tae8 22.Lf4; 21...h3 22.gh3 Lh3 23.Sh3 Dh3 24.Tf4] 22.Tf4 [22.e5 Tae8 23.e6 Sf6 24.Lf4 Se4 25.Kh2 Sg3 26.Tf2 Se4 27.Tf1 Se7 28.d5 Sg3 29.Tf2] Sg5 [22...Tae8] 23.ef5 Tf5 24.Tf5 Lf5 25.d5 Sa5 26.Le2 sa nešto boljim šansama belog, a vredno pažnje bilo je i 13.b4

13...ed4

Preciznije od 13...g4 14.Lh4

dijagram 04 koment87

14.Sd4

Realna alternativa bilo je 14.cd4 g4 [14...h4 15.Lh2 g4 16.hg4 Lg4 17.Le2] 15.hg4 hg4 16.Lh4 Dd7 [16...De8 17.Sh2 Ld4 18.Sg4 Lb2 19.Tb1 Lg7 20.Se3 sa neizvesnom igrom] 17.d5 Sa5 18.Sh2 Sc4 19.Sc4 f5 20.ef5 Df5 21.Se3 Dh5 22.g3 Le3 23.fe3 Tf1 24.Sf1 Ld7 sa podjednakim izgledima.

14...g4

Svakako je dolazilo u obzir 14...Sd4 15.cd4 h4 16.Lh2 Ld4 i ne vidi se dovoljno ubedljiv način da se dokaže opravdanos žrtve pešaka. Tako bi na 17.Dc2 sledilo 17...g4 sa pretnjom g4-g3

15.hg4

Trebalo je razmotriti i 15.Sc6 bc6 16.h4!? [16.hg4 hg4 vodi u poziciju iz partije] Te8 i nastala bi neizvesna pozicija.

15...hg4 16.Sc6 bc6 17.e5 d5

dijagram 05 koment87

18.Le2?!

Potez koji će biti od velikog uticaj na ishod partije. Bolji utisak ostavlja 18.Ld3 Dg5!? 19.Dc2 Kg7!

dijagram 06 koment87sm

U poziciji na dijagramu ne bi bilo dobro 20.Lh7?! Th8 21.Tfd1 Th7 22.Sf1 Lf5 23.Dd2 Dg6 24.Sh2 Tah8 25.Df4 Lc5 26.Te1 Kg8!? 27.Kf1 Le7 28.e6 [28.Tad1 Lh4] Ld6 29.ef7 Kf7 i sada bi beli bio prinuđen da se liši kvaliteta sa 30.Te5 Le5 31.De5 što je, ipak, nedovoljno da se održi pozicija: 31...Te8 32.Dc7 Kg8 33.Dd6 Dd6 34.Ld6 Te6 i pozicija crnog je dobijena.

Bolje bi bilo 20.Tfe1 Th8 21.Sf1 a5 [21...Sf8; 21...Dh5] 22.Dd2 Dh5 23.Df4 Tb8 24.b4 ab4 25.cb4 c5!? sa neizvesnom igrom i obostranim šansama.

18...Dg5

dijagram 07 koment87

Pretnje crnog postale su veoma konkrene, pri čemu lovac na a7 igra veoma značajnu ulogu. Više nema sumnje da se beli našao u teškoj poziciji.

19.a5?!

Ne ostavlja dobar utisak, ali i na 19.c4 sledilo bi kao u partiji 19...f5

19...f5! 20.ef6 Sf6 21.Ta4

Ne pomaže ni 21.Lc7 Kg7! 22.Lb6 Th8 i nema odbrane od Dh4

21...Tf7 22.Te1 Sh5

Posle ovog poteza već se može konstatovati da je crni ostvario dobijenu poziciju.

23.Lg4 Sg3 24.Te8 Kg7 25.Tc8

Nijšta bolje nije ni 25.Lc8 Lf2 26.Kh2 Dh6 27.Lh3 Te8 28.Tg4 Kh8 29.Sf3 Dd6 itd.

25...Lf2 26.Kh2 De5 27.Lh3 Se2

beli predaje.

Miloš Jovičić, 01.01.2017.

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla