foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

MEČ ZA PRVAKA SVETA: Karlsen odbranio titulu (3)

karjakin karlsenPosle nerešenog rezultata (6:6) u partijama po klasičnom tempu, odigran je mini meč od četiri partiji po ubrzanom tempu. Šampion je potvrdio svoj visok kvalitet i pobedio sa 3:1 (+2–0=2) i odbranio titulu najboljeg šahiste plnete. Pogledaćemo sve četiri partije.

S. Karjakin - M. Carlsen

New York (rapid 1) 2016
C84-Španska partija

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0–0 Le7 6.d3

 

U dve partije meča igrano je 6.Te1 b5 7.Lb3 0–0 8.h3 i u toj poziciji Karlsen je vukao 8...d6 i 8...d5

6...b5 7.Lb3 d6 8.a3 0–0

Alternative su 8...Sa5!? 9.La2 c5 i 8...Le6 9.Le6 fe6 10.Sbd2 0–0 11.c3 Dd7 12.Te1 Sd8 13.d4 Sf7 14.de5 de5 15.De2 c5 16.c4 Tfd8 17.b3 Dd3 18.Lb2 De2 19.Te2 Ld6 20.Tc1 Tab8 21.Kf1 sa boljim izgledima belog, koji je tu partiju dobio, S. Karjakin - L. Aronian, "SportAccord Basque Men" 2013.

9.Sc3 Sb8

Pored ovog nastavka, vođe crnih figura primenjivale su još nekoliko: 9...h6, 9...Sa5 i 9...Lb7 10.Ld2 Dd7 11.a4!?N Sd8!? 12.ab5 ab5 13.Ta8 La8 14.Se2 Se6 15.Sg3 c5 16.Sf5 Ld8 17.c4 bc4 18.Lc4 Lc7 19.Te1 Te8 20.Dc1! i u partiji M. Carlsen - P. Svidler, London (ct) 2013, beli je imao izvesnu prednost, mada je na kraju trijumfovao crni.

10.Se2 c5

Posle 10...Sbd7 beli su igrali 11.Sg3 i 11.c3

11.Sg3 Sc6 12.c3

dijagram 01 koment83

12...Tb8

Novost. Igrano je 12...Le6 13.Le6 fe6 14.b4 Dd7 15.Db3 Tab8 16.h3 Tfc8 17.Le3 i beli je imao izvesnu prednost, V. Malakhov - L. Ding, China 2015.

13.h3 a5 14.a4 b4 15.Te1 Le6 16.Lc4 h6 17.Le3

Ništa ne daje 17.Lb5 Sa7 18.c4 Tc8 19.b3 Sc6

17...Dc8 18.De2 Td8 19.Le6 fe6 20.d4 bc3 21.bc3 cd4 22.cd4 ed4 23.Sd4 Sd4 24.Ld4 Tb4 25.Tec1 Dd7 26.Lc3

Remi pozicija nastaje i posle 26.Dd1 Tc8 27.Tc8 Dc8

26...Ta4 27.La5 Ta1 28.Ta1 Ta8 29.Lc3 Ta1 30.La1 Dc6 31.Kh2 Kf7 32.Lb2 Dc5 33.f4 Ld8 34.e5 de5 35.Le5 Lb6 36.Dd1 Dd5 37.Dd5 Sd5 remi.


M. Carlsen - S. Karjakin

New York (rapid 2) 2016
C50–Italijanska partija 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 

Glavno oružje i potez koji Karlsen najčešće igra je 3.Lb5, ali se u njegovim partijama mogu videti i potezi 3.d4 i 3.Sc3. Potez u partiji Karlsen je igrao više puta i to sa puno uspeha.

3...Lc5 

Alternativa je 3...Sf6 4.d3 i u tom ovaranju Norvežanin je bio uspešan - pobedio je Nakamuru i Bakroa.

4.0–0 Sf6 

Protivnici Karlsena primenjivali su i drugi nastavak: 4...d6 5.c3 Sf6 6.d3 

dijagram 03 koment83sm 

6...a6 7.a4 La7 8.Sa3 Se7 9.Sc2 0–0 10.Le3 Le3 11.Se3 Sg6 12.a5 Sg4 13.h3 Se3 14.fe3 De7 15.Db3 c6 16.d4 Le6 [16...ed4 17.ed4 De4? 18.Lf7 Kh8 19.Tae1 Df5 20.Lg6 Dg6 21.Se5] 17.Le6 fe6 18.Tad1 Tae8 19.Db4 ed4 20.cd4 e5 21.de5 de5 22.De7 Te7 23.Td6 Sh8 24.Sd2 Sf7 25.Td3 Sg5 26.Tf5 h6 27.h4 Sh7 28.Sb3 Sf6 29.Sc5 Tff7 30.h5 Kh7 31.Td8 g6 32.hg6 Kg6 33.Td6 Kg7 34.Se6 Kg6 35.Sd8 Tf8 36.g4 c5 37.b3 Tee8 38.Sb7 1:0 M. Carlsen - V. Anand, "GCT Rapid" 2016.; 

6...h6 7.a4 a5 8.Sa3 0–0 9.Sc2 Te8 10.Te1 La7 11.Le3 Le6 12.Lb5 Ld7 13.La7 Sa7 14.Lc4 Le6 15.Le6 Te6 16.Se3 Sc8 17.Sf5 Se7 18.d4 ed4 19.S3d4 Te5 20.Sg3 Sg6 21.Dc2 c6 22.Tad1 Dc7 23.Sdf5 Td8 24.Dd2 Kh7 25.f4 Db6 26.Kh1 Tee8 27.h3 Td7 28.Sd6 i beli je postigao prednost koju je u daljem toku partije realizovao, M. Carlsen - M. Adams, Wijk aan Zee 2016.

dijagram 02 koment83

5.d3 0–0 6.a4 a6 7.c3 d6 8.Te1 

U petoj partiji meča, koja je završena remijem, Karlsen je igrao 8.b4 

dijagram 04 koment83

8...La7 

Evo još dve partije koje mogu biti od značaja u razumevanju varijante: 

8...Lg4 9.h3 Lh5 10.Sbd2 Te8 11.Sf1 Lb6 12.Sg3 Lg6 13.Lg5 h6 14.Lh4 Sb8 15.d4 Sbd7 16.Db3 Dc8 17.de5 de5 M. Muzychuk - A. Stefanova, "SportAccord Blitz w" 2014; 18.Lf6 Sf6 19.Sh4; 

8...h6 9.Sbd2 [9.Sa3; 9.h3] Kh8 10.Sf1 La7 11.h3 Le6 12.Le6 fe6 13.Le3 Le3 14.Te3 Se7 15.d4 Sg6 16.de5 de5 17.S1d2 b5 18.c4 Dd7 19.Db3² V. Anand - H. Nakamura, "Champions Showdown Rapid" 2016.

9.h3 

Alternative su 9.Sbd2 i 9.Sa3

9...Se7 

Posle 9...h6 beli bi nastavio uobičajnim rasporedom figura: 10.Sbd2 Se7 11.Sf1 Sg6 12.Sg3

10.d4 Sg6 11.Sbd2 

Igrano je i 11.Ld3 

dijagram 05 koment83

11...c6 

Evo još dve zanimljive partije u kojima su vođe belih figura postigle prednost: 

11...h6 12.Lf1!? [12.Sf1] Te8 13.a5 Ld7 14.b4 Lc6 15.d5 Ld7 16.c4 Sf4 17.c5 g5 [17...dc5 18.bc5 Lc5 19.Lb2 Sg6 20.Sc4 Ld6 21.Db3 Lc8 22.Tac1© … Tc2, Tec1] 18.Sc4 De7 19.Le3 Lb5 20.Tc1 Se4 21.cd6 Sd6 22.Lf4 gf4 23.Sce5± V. Kramnik - T. Radjabov, Baku (ol) 2016.; 

11...De7 12.Sf1 Le6 13.Le6 De6 14.Sg3 Tfe8 15.d5 Dc8 16.Lg5 Sd7 17.Sf5 f6 18.Ld2 Sdf8 19.b4 Dd7 20.c4 Se7 21.S3h4 Sf5 22.Sf5 g6 23.Sh6 Kh8 24.h4² O. Rychkov - N. Matinian, RUS HL 2012.

12.Lf1 

Novost. Igrano je 12.de5 i 12.Ld3

12...a5 13.de5 de5 14.Dc2 Le6 15.Sc4 Dc7 16.b4 ab4 17.cb4 b5 

Potez koji deluje obavezujuće, ali crnom se, verovatno, ne dopada pozicija posle 17...Tfd8 18.Lb2 Sd7 19.Ted1 h6 20.a5 ili 18...Ld4 19.Sd4 ed4 20.Tad1 Lc4 21.Dc4 Ta4 22.Ld4, jer u oba slučaja beli ima izvesnu prednost.

18.Se3 

Svakako se moralo razmotriti i 18.Sa5 

18...ba4 19.Ta4 Le3 

Zasluživalo je pažnju 19...Ld4 20.Ta8 20...Ta8 21.Sg5 Sf8 22.Se6 Se6 23.Sf5 Db6 24.Se7 Kh8 25.Sc6 Lf2 26.Df2 Dc6 27.b5 Dc7 28.Lb2 ili 20.Sd4 ed4 21.Ta8 Ta8 22.Sf5 Td8 23.Lg5 De5 24.Lf6 Df6 25.Dc6 d3 26.Td1 Se5 27.Db6 i u obe varijante prednost je na strani belog.

20.Le3 

Karlsen ovom potezu daje prednost u odnosu na 20.Te3, a svetskom šamionu se mora verovati...

20...Ta4 21.Da4 Se4 22.Tc1 Ld5 23.b5 

dijagram 06 koment83 

Zanimljiva pozicija koju je trebalo pravilno proceniti. 

23...cb5?! 

Nije bilo teško izračunati da će beli osvojiti dve figure za topa i pešaka, pa se ova odluka može opravdati (pravilnom!?) ocenom da bi alternativa 23...c5 24.Lc4 vodila poziciji u kojoj bi beli imao više od kompemzacije za žrtvovanog pešaka. Pa da vidimo šta bi se u tom slučaju moglo događati: 24...Db7 [24...Ta8 25.Dc2 Db7 26.Td1] 25.Td1 [25.Ld5 Dd5 26.Td1 Db7 27.Dc4 Tc8 28.Td5 Sc3 29.Tc5 Tc5 30.Dc5 Sd5] Lc4 [25...Sc3 26.Ld5 Sd5 27.De4 Td8 28.Se5 Se5 29.De5 c4 30.Ld4 Sf6 31.b6] 26.Dc4 Tc8 27.Td5 Sc3 28.Tc5 Tc5 29.Dc5 Sd5 30.b6 [30.Lc1] h6 31.Da3 Se3 32.De3 f6 33.Db3 i nastala završnica je veoma neprijatna za crnog. Npr. 33...Kh8 34.g3

24.De4 Dc1 25.Dd5 Dc7 26.Db5 

dijagram 07 koment83

Nastala je pozicija u kojoj beli ima lovački par za topa i pešaka, što znači da je materijalna prednost na strani belog. Istina, materijal je reduciran i pešaci su na istoj strani, što predstavlja otežavajuću okolnost u realizaciji prednosti. 

26...Tb8 27.Dd5 Td8 28.Db3 Tb8 29.Da2 h6 30.Dd5 

Realne alternative su 30.Ld3 i 30.Lc4 što bi sprečilo...

30...De7 

... 30...Tb1 31.Da8 Kh7 32.De4 Ta1 33.Sd2 i utisak je da bi beli imao nešto manju prednost nego u partiji.

31.De4 Df6 32.g3 Tc8 33.Ld3 Dc6 34.Df5 

Karlsen definitivno izbegava poziciju u kojoj bi ostao sa lovcem i skakačem protiv topa, jer procenjuje da se ta pozicija ne bi mogla dobiti. Evo kratkog priloga na tu temu: 34.Dc6 Tc6 35.Lg6 [35.Kf1] Tg6 36.Se5 Te6 37.Sd3 g5 

34...Te8 35.Le4 De6 36.Dh5 Se7?! 

dijagram 08 koment83

37.De5 

Teško je reći zašto Magnus nije igrao 37.Lh7!, jer 37...Kh7? 38.Sg5 ili 37...Kh8 38.Sg5 Dd7 39.Df7 hg5 40.Dh5 Dd6 41.Lg5 forsirano gubi, a 37...Kf8 38.Se5 vodi jasnoj prednosti belog.

37...De5 38.Se5 Sg6 39.Lg6 Te5 40.Ld3 

dijagram 09 koment83

Karlsen ipak ulazi u poziciju sa dve figure protiv topa, ali sa lovačkim parom! A to je, ipak, (pozitivna) razlika u odnosu na prethodne alternative. 

40...f6 41.Kg2 Kh8 42.Kf3 Td5 43.Lg6 Ta5 44.Ke4 Tb5 45.h4 Te5 46.Kd4 Ta5 47.Kc4 Te5 48.Ld4 Ta5 49.Lc5 Kg8 50.Kd5 Tb5 51.Kd6 Ta5 52.Le3 

Beli je sproveo prvi deo svog plana - kralj je prodro na protivničku polovinu. 

52...Te5 53.Lf4 Ta5 54.Ld3 Ta7 55.Ke6 Tb7 56.Kf5 Td7 57.Lc2 Tb7 58.Kg6 

Dosta dobro deluje 58.Le4 Tb2 59.f3

58...Tb2 59.Lf5 Tf2 60.Le6 Kh8 61.Ld6 Te2

dijagram 10 koment83

Jasno je da je plan belog da postavi lovce na f7 i f8 i da zapreti da sa Lg7 da mat. Da li se to može ostvariti? 

62.Lg4 

Čini se da je u ovom trenutku Karlsen bio u mogućnosti da ostvari dobitničku poziciju: 62.Kf7 Tb2 [62...Te3 63.Lf8 Tg3 64.Lf5 uz sledeće Lg6 i beli dobija jer ostaje crnopoljni lovac koji nije krivougli.] 63.Lf8 Tb7 64.Kg6 f5 [64...h5 65.Lf7] 65.Lc5 Tc7 66.Ld4 Te7 [66...Tb7 67.Lf7; 66...h5 67.Lf5 Tc6 68.Kh5] 67.Lf7 i dobija. Ono što je važno uočiti je neophodnost da beli manevrima lovcima ograniči dejstvo topa po sedmom redu.

62...Te8 63.Lf5 Kg8 64.Lc2 Te3 65.Lb1 Kh8 

Bolje je bilo 65...Te2 

66.Kf7 Tb3 67.Le4 Te3 68.Lf5 Tc3 69.g4 Tc6 70.Lf8 Tc7 71.Kg6 Kg8 72.Lb4 Tb7 

dijagram 11 koment83 

73.Ld6 

Veoma privlačno deluje sledeća varijanta: 73.Le6 Kh8 74.Lf8 f5 [74...Ta7 75.Lf7] 75.gf5 Ta7 76.f6 gf6 77.Kh6 f5 78.Kg6 f4 79.h5 f3 80.h6 f2 81.Lg7 Tg7 82.hg7 mat.

73...Kh8 74.Lf8 Kg8 

dijagram 12 koment83

75.La3 

Evo još jedne "lepe" varijante: 75.Lc5 Kh8 76.Le6 Tb8 77.h5! [Top nema dobrog polja] Td8 78.Kf7 Tb8 79.Lf8 Tb7 80.Kg6 uz sledeće Lf7

75...Kh8 76.Le6 

Zašto ne 76.Lf8 Kg8 77.Lc5 Tb8 [77...Tc7 78.Le6 Kh8 79.Lf8] 78.Le6 Kh8 79.h5 i beli je ostvario dobijenu poziciju: 79...Ta8 80.g5! Ta6 [80...fg5 81.Ld4 Tg8 82.Lc3 g4 83.Lg4 Te8 84.Kf7; 80...hg5 81.h6!] 81.gh6 Te6 82.Kf7 itd.

76...Tb6 77.Kf7 Tb7 78.Le7 

dijagram 13 koment83 

78...h5! 79.gh5 

Remiju vodi 79.g5 fg5 80.hg5 Tb1, ali i posle poteza u partiji sve će se završiti miroljubivo.

79...f5 80.Lf5 

dijagram 14 koment83

80...Te7! 81.Ke7 Kg8 82.Ld3 Kh8 83.Kf8 g5 84.hg6 remi

Miloš Jovičić, 18.12.2016.

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla