foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

MEČ ZA PRVAKA SVETA: Karlsen odbranio titulu (2)

carlsen karjakin games 10Nastavljamo sa prikazom meča za prvaka sveta. Deseta partija bila je prva od tri poslednje prilike Magnusa Karlsena da "popravi rezultat" u meču i zadrži šanse da sačuva titulu šampiona. Da vidimo šta se u toj partiji događalo.

M. Carlsen - S. Karjakin

New York (m/10) 2016
C65-Španska partija 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 

U petoj partiji meča igrana je Italijanska partija (3.Lc4 Lc5), ali Magnus nije uspeo da ostvari prednost i morao je biti zadovoljan što je uspeo da spase remi.

3...Sf6 

Sergej se odlučuje za Berlinsku varijantu, što još jednom pokazuje da je njegova koncepcija u celom meču bila da igra solidne i dobro proverene pozicije - bez rizika. 

4.d3 

Glavni nastavak je 4.0–0 Se4 5.d4 Sd6 6.Lc6 dc6 7.de5 Sf5 8.Dd8 Kd8, što nije igrano u meču, a u trećoj partiji Karlsen je primenio nastavak 5.Te1

4...Lc5 

Prirodan razvojni potez, kojim crni stvara mogućnost da u daljem toku partije odigra Sc6-d4. 

5.c3 

Karlsen je sa puno uspeha primenjivao alternativu 5.Lc6 dc6 6.De2 [Potez koji predstavlja pripremu za Sf3-e5, a to crni neće dozvoliti] De7 [6...Lg4 7.h3 Lf3 8.Df3] 7.Sbd2 Lg4 8.h3 Lh5 9.a3 Sd7 10.b4 Ld6 11.Sc4 f6 12.Se3 a5 13.Sf5 [Položaj skakača na f5 govori u prilog oceni da beli ima prednost.] Df8 14.ba5 Ta5 15.0–0 Df7 16.a4 Sc5 [16...0–0? 17.Lh6!] 17.De1 b6 18.Sd2 Ta4 19.Sc4 Lf8? 20.Le3 sa nesumnjivom prednošću belog. Naravno, ne treba sumnjati da je Karjakin pripremio bolji plan za crnog.

5...0–0 6.Lg5 

Uobičajnije je 6.0–0 d6 7.Lg5 i sada crni nema mogućnost da odigra Le7. Za bolje upoznavanje sa karakteristikama nastale pozicije treba reći da nije za preporku osvajanje pešaka sa 6.Lc6 bc6 7.Se5 d5 jer će crni ostvariti značajnu razvojnu prednost.

6...h6 7.Lh4 Le7 

Objektivno bolje od alternative 7...g5 8.Lg3 d6 9.Sbd2, jer beli još nije izvšio rokadu, što mu sa položajem topa na h1 povećava napadačke potencijale. Turnirska praksa beleži još 7...d6, 7...d5 i 7...Te8

8.0–0 

Nije za peporuku 8.Lc6 bc6 9.Se5 zbog 9...Se4! i crni preuzima inicijativu.

8...d6 9.Sbd2 

Posle 9.Te1 Sh5 10.Le7 De7 11.d4 Sf4 pozicija bi bila približno jednaka.

9...Sh5 

Još je igrano 9...Sh7 i 9...Ld7 

dijagram 01 koment82

10.Le7 

Novost. Poznato je 10.Lg3 Sg3 11.hg3, što vodi ugodnoj poziciji za crnog - sa lovačkim parom, i može nastaviti na dva načina: 11...Lf6 12.Te1 Se7 13.d4 c6 14.Ld3 Lg4 15.Dc2 Dc7 16.a4 a5 S. Fedorchuk - F. Bindrich, "26th Open" 2010. ili 11...Sb8 12.d4 c6 13.Ld3 Sd7 14.Sc4 Dc7

10...De7 11.Sc4 

Veoma dobru igru imao bi Karjakin posle 11.Lc6 bc6 12.d4 [12.g3 f5] Sf4 13.Da4 Tb8 14.b3 Tb6 i crni bi u perspektivi mogao da dođe do jake inicijative prebacivanjem topa sa b6 na g6.

11...Sf4 

Sasvim dobar potez, mada pažnju zaslužuje i 11...f5 12.Se3 fe4 13.de4 Kh7 i crni bi mogao da bude sasvim zadovoljan pozicijom. 

12.Se3 Df6 13.g3 Sh3 14.Kh1 

Deluje pasivno, pa je trebalo razmisliti o 14.Kg2 Se7 15.d4 Sg6 16.Ld3 uz sledeć Sg1 kako bi se uklonio skakač na h3.

14...Se7 

dijagram 02 koment82

Po mišljenju velemajstora Veslija Soa crni stoji sasvim dobro. Položaj skakača na h3 je aktivan i Karjakin ga u svakom trenutku može izmeniti sa Sg5. 

15.Lc4 

Prirodno deluje 15.d4, ali posle 15...ed4 16.cd4 c5 crni uspostavlja punu ravnotežu. Zato se Karlsen odlučuje da lovca postavi na aktivnu dijagonalu. 

15...c6 

Ozbiljnu pažnju zasluživalo je 15...b5 16.Lb3 [16.Lb5 Tb8] Tb8 sa približno jednakom pozicijom.

16.Lb3 Sg6 

Postavlja se pitanje da li je trebalo menjati položaj skakača koji je kontrolisao važna polja d5 i f5. Zato je trebalo ispitati posledice udara u centru sa 16...d5!?, a posle 17.ed5 cd5 18.Sd5 Sd5 19.Ld5 Td8 20.Le4 Lg4! crni bi imao više od kompenzacije za žrtvovanog pešaka.

17.De2 a5 18.a4 

Prirodnije deluje 18.d4, ali Karlsen se bori za prostor na daminom krilu i u isto vreme fiksira pešaka na a5. Nastup u centru (sa 18.d4) u skladu je sa jednim od osnovnih principa da na krilnu akciju treba odgovoriti nastupom u centru. Tako bi posle 18...a4 19.Lc2 Sg5 20.Sg5 hg5 21.Tad1 beli imao izvesnu prednost.

18...Le6 

dijagram 03 koment82

19.Le6 

Vesli So smatra da je pravilno bilo 19.Sd2! i bez obzira što skakači na g6 i h3 "deluju lepo", posle f2-f3, čime će se učvrstiti centar, beli bi imao prednost. Npr. 19...Lb3 20.Sb3 i između ostalog beli će sa Sc4 zapretiti da ovoji pešaka na a5. Posle 20...Sg5 21.f3 bele figure ostvaruju znatno bolju koordinaciju od protivničkih.

19...fe6 20.Sd2 d5 

Na prvi pogled delje privlačno 20...Sf2 i posle 21.Kg2? Sh4 22.Kg1 [22.gh4? Dg6] Sh3 23.Kh1 Sf2 crni daje večiti šah. Međutim, beli može da igra 21.Kg1! i nastaje veoma zanimljiva pozicija: 21...Sh3 22.Kg2 Shf4 23.gf4 Sf4 24.Tf4 ef4 [24...Df4 25.Df3! Dh4 26.Dg3] 25.Sc2 i mada crni može da bude potpuno zadovoljan "materijalnim bilansom", položaj skakača uticao je na Karjakina da izbegne ovakvu poziciju - punu neizvesnosti i rizika - što je prilično razumljivo obzirom na vođstvo u meču. Evo šta bi se moglo da događa: 25...b5 26.e5! de5 27.Se1!? i beli je uspešno blokirao polja e4 i f3, pa je pozicija neizvesna ili 25...e5 26.Dg4 i u nastaloj poziciji beli će poboljšati položaj skakača (sa Se1–f3) i u složenoj poziciji ne bi imao slabije šanse – a imao bi priliku da se bori za inicijativu.

21.Dh5 

Karlsen svesno ulazi u rizik, mada je, objektivno, prednost trebalo dati potezu 21.f3! i posle 21...Tad8 22.Tae1 beli bi imao nešto bolje izglede.

dijagram 04 koment82

21...Sg5?! 

Trenutak u kome je Karjakin propustio da remizira! Trebalo je igrati 21...Sf2! 22.Kg2 [22.Kg1 Dg5 23.Dg5 Sh3 24.Kg2 Sg5 i crni bi stajao bolje.] Df7! Preti Sg6-f4 i sve će se završiti miroljubivo: 23.De2 Sh4 24.Kg1 [24.gh4? Dg6] Sh3 25.Kh1 Sf2 26.Kg1 Sh3 i remi, ili 23.Kg1 Df6! i crni preti Dg5 uz Sh3, pa beli nema ništa bolje od 24.Kg2 [24.Sg4 Dg5] Df7 sa remijem.

22.h4 

Verovatno (pre)srećan propustom koji je napravio protivnik, Karlsen propušta bolji nastavak: 22.Tae1! [priprema Sg4] Sf3 23.Sg4 Dg5 24.Dg5 hg5 25.Sf3 Tf3 26.Td1 i prednost belog je vrlo značajna - pre svega zbog loše pešačke strukture, odnosno udvojenih pešaka. 

22...Sf3 23.Sf3 Df3 24.Df3 Tf3 25.Kg2 

dijagram 05 koment82

Nastala pozicija je kao stvorena za Magnusa. 

25...Tf7 26.Tfe1 

Moglo se igrati i 26.Sg4 h5 27.Sh2 Sf8 28.Sf3 Sd7 29.Tae1

26...h5 

Alternativa je 26...Taf8 27.Sd1 [27.Te2 Sf4! 28.gf4 ef4] h5 28.Te2 i beli bi i dalje imao prijatniju poziciju.

27.Sf1 Kf8 

Poboljšava položaj kralja, što je ipak logičnije od 27...Taf8 28.Te2 Tf3 29.Td1

28.Sd2 Ke7 29.Te2 Kd6 30.Sf3 Taf8 31.Sg5 Te7 32.Tae1 Tfe8 33.Sf3 Sh8! 

dijagram 06 koment82 

Karjakin (opravdano) nastoji da poboljša položaj skakača. U ovom trenutku nije lako predpostaviti kako će beli pojačati svoju poziciju. 

34.d4 

Karlsen se odlučuje da otvori centar i pokuša da iskoristi položaj crnog kralja. Realna alternativa bilo je da se i dalje ostave udvojeni pešaci crnog: 34.b4 ab4 35.cb4 Sf7 36.a5

34...ed4 35.Sd4 g6 

Pojačava kntrolu polja f5, a alternativa je 35...Sf7 36.ed5 cd5 37.c4 dc4 i položaj crnog kralja u centru nije prijatan.

36.Te3 

Priprema Te3. Dolazilo je u obzir 36.Sb3!? b6 37.Sd4 kako bi se još više oslabila pešačka struktura crnog.

36...Sf7 

dijagram 07 koment82

37.e5 

Preciznije od 37.Tf3 Se5 38.Tf6 Tf7 39.Tf7 Sf7, jer bi izmena jednog topa u mnogome olakšalo odbranu crnog.

37...Kd7 38.Tf3 

U situaciji kada protivnici nemaju dovoljno vremena, potez se može oceniti kao očekivan, a konkretnije poteze, poput 38.b4 ostaviti za neka "bolja vremena".

38...Sh6?! 

Uskoro će se pokazati da ovo nije bila najbolja mogućnost za crnog. Bolji utisak ostavlja 38...c5 39.Sb3 b6 40.Sd2 Sh8! [40...Tg8 41.Tf6] 41.c4 [41.Tf6 Tf7!] Tf7 i crni je zaštitio slabe tačke u svojoj poziciji, mada sa skakačem na h8 nikako ne može računati na punu ravnotežu. Ostale mogućnosti 38...g5 39.hg5 Sg5 40.Tf6 i 38...Tg8 39.Tf6 daju bolje šanse belom.

39.Tf6 Tg7 40.b4 

Zasluživalo je pažnju i 40.c4!?, ali se Karlsen odlučuje za dugo očekivani nastup na daminom krilu.

40...ab4 41.cb4 

dijagram 08 koment82

Vremenska kontrola je prošla, a pozicija na tabli dobila je određena obeležja koja idu u prilog belom. Naime, očigledno je da su crna polja u taboru Karjakina veoma oslabljena i da je Karlsen ostvario punu kontrolu na njima. Ta okolnost je od posebnog značaja je prilikom ocene pozicije, a ona je jasna: beli stoji bolje! 

41...Sg8 

Alternativa je 41...Sf5, ali bi posle 42.Sb3 ili 42.Sf3 pritisak na poziciju crnog - u velikoj meri zahvaljujući topu na f6 - ostao ne smanjen.

42.Tf3 Sh6 43.a5 

Postepeno pojačava pritisak. 

43...Sf5 44.Sb3 Kc7 

dijagram 09 koment82

45.Sc5?! 

Prilično neočekivano Karlsen ne igra najpreciznije. Bolje je bilo 45.Tc1, preteći b4-b5, i posle 45...Kb8 46.a6 Tc7 47.Tfc3 crni ne može izbeći dalje slabljenje pozicije: 47...ba6 48.Tc6 Tc6 49.Tc6 Kb7 50.Sa5 Ka7 51.Tc7 Kb8 52.Tf7 i prednost belog dobija odlužujuće razmere.

45...Kb8 46.Tb1 Ka7 

I dalje je beli u prednosti, ali daleko manjoj nego što je pokazala prethodna analiza. 

47.Td3 Tc7 

Pokušaj aktivne igre ne bi doneo crnom ništa dobro: 47...g5 48.hg5 Tg5 49.b5 i crnom je teško da brani slabe tačke na b7 i e6. Ne zadovoljava ni 47...b6 48.ab6 [48.Sa4] Kb6 49.Ta3 Ta7 50.Ta7 Ka7 51.Kf3 i beli kralj prodire.

48.Ta3 Sd4 49.Td1 Sf5 50.Kh3 Sh6 51.f3 

Crni je prinuđen da čeka, a beli ima zadatak da pronađe način da "napravi prolaz" za svog kralja. 

51...Tf7 52.Td4 Sf5 53.Td2 

Na 53.Tf4 sledi 53...Th7!

53...Th7 54.Tb3 Tee7 

dijagram 10 koment82

55.Tdd3 

Karakteristično za igru Karlsena. On postepeno pojačava svoju poziciju i na svoj način vrši pritisak na protivnika - očekujući njegovu grešku. Bilo je vreme za 55.b5! cb5 56.Tb5 i crni neće moći da brani oba pešaka, na b7 i e6. Posle 56...Se3 57.Td3 Sc4 58.f4 crni topovi imaju defanzivne uloge, a oni su “predviđeni” za ofanzivne! 

55...Th8 56.Tb1 

I dalje čeka pravi momeat... 

56...Thh7 

dijagram 11 koment82 

57.b5! 

Najzad! 

57...cb5 58.Tb5 d4 59.Tb6 Tc7 60.Se6 Tc3 61.Sf4 Thc7 62.Sd5! 

Dobijalo je i 62.Tg6 Td3 63.Sd3 Tc3 64.Tf6 Se3 65.Sf4

62...Td3 63.Sc7 Kb8 64.Sb5 Kc8 

Naravno, na 64...Tf3 dobija 65.a6

65.Tg6 Tf3 

dijagram 12 koment82

66.Kg2! 

Aktivira kralja, i od ovog trenutka Karlsen ne daje bilo kakvu šansu protivniku. 

66...Tb3 67.Sd6 Sd6 68.Td6 Te3 69.e6 

Znatno slabije je 69.Td4? Te5 70.Ta4 Kd7

69...Kc7 

69...d3 dobija 70.Kf2

70.Td4 Te6 

Ništa bitno ne bi se dogodilo posle 70...Te5 71.e7!? Te7 72.Td5

71.Td5! Th6 72.Kf3 Kb8 

Gubi 72...b6 73.ab6 Kb6 74.Kf4 Kc6 75.Td8 Kc7 76.Tg8 Kd6 77.Kg5 Th7 78.Kg6 ili 72...Kc6 73.Tf5 Kd6 74.g4 hg4 75.Kg4

73.Kf4 

Ima tu još dobitaka, npr. 73.g4 hg4 74.Kg4 itd.

73...Ka7 74.Kg5 Th8 75.Kf6 i Kajakin je predao, što je značilo da se neizvesnos nastavlja.

Miloš Jovičić, 11.12.2016.

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla