foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

MEČ ZA PRVAKA SVETA: Karlsen odbranio titulu

carlsen karjakin games 8U Njujorku je od 11. do 30. novembra 2016. godine odigran meč za tutulu šampiona sveta u šahu između šampiona Magnusa Karlsena i izazivača Sergeja Karjakina. Posle rezultata 6:6 (+1–1=10) igrane su partije po ubrzanom tempu, u kojima je uspešniji bio Karlsen i rezultatom 3:1 (+2–0=2) odbranio titulu najboljeg šahiste sveta.

Prema prognozama - na osnovu rejtinga i turnirskih rezultata - apsolutni favorit bio je Norvežanin Karlsen, pa su se šanse Rusa Karjakina procenjivale kao minimalne. Međutim, tok meča demantovao je prognoze, pa je izazivač, posle pobede u osmoj partiji meča stekao realne šanse da postane novi - 21. šampion sveta. Ipak, Karlsen je u desetoj partiji uspeo da izjednači rezultat i tako odluku o pobedniku meča "prepustio" partijama po ubrzanom tempu. Tu je Magnus bio nadmoćan i, ipak, zasluženo zadržao šampionsku titulu.

Što se tiče sadržaja partija, mogu se dati određeni komentari. Prvi je da je kvalitet partija, ipak, bio ispod očekivanog. Drugi da je po repertoara protivnika bio prilično monoton, jer je u većini partija igrana Španska partija. Treći, da je u nekim partijama izostala očekivana realizacija boljih pozicija Magnusa Karlsena. Četvrti, od Karjakina se očekivalo vše u delu teorijskih priprema, ali i ono što je od još veće vačnosti - kao da ruski velemajstor nije posedovao dovoljno samopouzdanja, odnosno vere u to da može savladati velikog protivnika. U narednih nekoliko komentara, pogledaćemo najinteresantnije detalje sa ovog meča, a počećemo pobedom Karjakina u osmoj partiji meča.

M. Carlsen - S. Karjakin

New York "WCh" (m/8) 2016
D05-Igra daminog pešaka

1.d4 Sf6 2.Sf3 d5 3.e3

Potez koji pokazuje da beli ne želi da se nadmeće u teorijski dobro poznatim varijantama, u protivnom odigrao bi 3.c4

3...e6 4.Ld3 c5 5.b3 Le7 6.0–0 0–0 7.Lb2 b6

dijagram 01 koment81

8.dc5

Potez koji bi se mogao okarakterisati kao neočekivan. Poznato je 8.De2, 8.Se5, 8.c4 i 8.Sbd2 i posle ovog poteza Karuana konstatuje da bi 8...Lb7 9.Se5 uz 10.Df3 i 11.Dh3 vodilo sasvim drugačijoj poziciji nego one u partiji.

8...Lc5

Verovatno se moglo igrati i 8...bc5 9.c4 Sc6 10.Sc3 Sb4 11.Le2 Tb8 12.cd5 ed5 13.Dd2 Te8 14.Tfd1 Le6 15.Sg5 Lc8 16.Tac1 h6 17.Sf3 Le6 18.Se1 Da5, što bi vodilo neizvesnoj poziciji.

9.Sbd2 Lb7 10.De2 Sbd7

dijagram 02 koment81

Crni je skladno razvio figure i teško je naći način da beli dođe do bilo kakve prednosti.

11.c4

Jedna od dve mogućnosti da se napadne stabilna pešačka struktura cnog u centru. Druga je 11.e4 de4 12.Se4 Le7 [I posle 12...Se4 13.Le4 Le4 14.De4 Sf6 crni bi mogao biti zadovoljan pozicijom.] 13.Tad1 [13.Seg5 Sc5 14.Tad1 Sd3 15.Td3 Dc7 vodi približno jednakoj poziciji. Npr. 16.Tfd1 Tad8 17.Td8 Td8 18.Td8 Dd8 19.Se5 Dd5 20.Df1 Se4 21.Sgf7? Sd2 22.c4 De4 23.f3 Lc5 24.Kh1 De5] Dc7 [Jednaka igra nastala bi posle 13...Se4 14.Le4 Le4 15.De4 Dc7] 14.Seg5 Sc5! 15.Le5 Dc6 16.Lb5 [16.Lf6 gf6! 17.Lh7 Kg7 18.Le4 Se4 19.Sd4 fg5 20.Sc6 Lc6] Dc8 17.b4 a6 i crni može biti zadovoljan pozicijom. Potez koji se mogao očekivani od Karlsena je 11.a3!? ali u tom slučaju crni može postići sasvim zadovoljavajuću igru, npr 11...Te8!? uz sledeće e6-e5.

11...dc4

Ostavlja dobar utisak, bolji od 11...De7 12.cd5 Sd5 13.a3 a5 14.Se4 S5f6 15.Sfd2 i beli bi stekao izvesne šanse da se bori za prednost.

12.Sc4 De7 13.a3 a5

Nije se smelo dopustiti belom da odigra b3-b4.

14.Sd4

Agresivnije deluje 14.e4, ali posle 14...Tfd8 15.e5 Sd5 16.g3 Sf8 crni bi stajao veoma dobro.

14...Tfd8 15.Tfd1 Tac8

dijagram 03 koment81

16.Tac1

Važan trenutak u partiji u kome je beli omogućio protivniku da ostvari veoma dobru poziciju. Karlsen je morao ozbiljno razmotriti sledeće alternative:

16.Sb5 Sf8 17.b4 ab4 18.ab4 Lb4 19.Sb6 i beli ima izvesnu inicijativu, koju crni može lako da neutralizuje: 19...Tc6 20.Sc4 Tc5 21.Sd4 Le4;

16.Sc2!? [16...e5 17.e4, sa približno jednakom pozicijom, mada stalna pretnja b3-b4 ipak govori da bi se pozicija belog mogla smatrati minimalno perspektivnijom.] Sf8?! 17.b4 ab4 18.ab4 daje belom izvesnu inicijativu. Npr. 18...Lb4 19.Lf6 gf6 20.Sb4 [20.Sb6 Tc6 21.Dg4 Sg6 22.Sd5 Td5 23.Db4 Tc7 24.Db2 Tg5 25.Se1 Sh4 26.e4] Db4 21.Tab1 Dc5 22.Sb6 Tb8 23.Sc4 La6 24.Tb8 Tb8

16...Sf8 17.De1 Sg6 18.Lf1 Sg4!

dijagram 04 koment81

Posle ovog veoma dobrog poteza, kao da se pozicija počinje okretati na stranu crnog.

19.Sb5

Nešto perspektivnijoj poziciji crnog vodilo bi 19.h3 S4e5 20.Se5 Se5

19...Lc6

Zanimljivo je i 19...Dg5 20.h3 [Gubitku pešaka vodi 20.Sbd6 Ld6 21.Sd6 Tc1 22.Lc1 Sh2 23.Kh2 Td6 24.Td6 De5] S4e5 21.Se5 [Jednaka igra nastala bi posle 21.Le5 Se5 22.Se5 De5 23.b4 ab4 24.ab4 Lf8 25.Tc8 Tc8 26.Td4 Ta8 27.f4] Se5 22.Le5 [Slabije je 22.Kh1? Sd3! 23.Td3 Td3 24.b4 ab4 25.ab4 Tb3! 26.bc5 Tb5] De5 i šanse su približno jednake.

20.a4 Ld5 21.Ld4 Lc4 22.Tc4 Ld4 23.Tdd4

Alternativa je 23.ed4!? ali posle 23...Sf6 24.g3 Dd7 25.Lg2 Se7 crni ima sasvim dobru poziciju.

23...Tc4

dijagram 05 koment81

24.bc4

Kao da Karlsen (neopravdano!?) želi više nego što bi imao posle 24.Tc4 Sf6 25.Da1 h6, što vodi jednakoj igri.

24...Sf6 25.Dd2

Greška bi bilo 25.c5? bc5 26.Td8 Dd8 i branjen je pešak na a5.

25...Tb8

Na eventualno 25...Td7?! išlo bi 26.c5! bc5 27.Td7 Dd7 28.Da5 ili 26...Td4 27.ed4 bc5 28.dc5 Dc5 29.Da5 u oba slučaja sa boljim izgledima belog.

26.g3 Se5

Započinje manevar kojim skakač, preko d7, treba da dođe na c5. Okolnost da je pešak na a4 slab, govori u prilog oceni da sa strateškog aspekta crni stoji bolje. To zahteva od belog da kompenzaciju potraži u aktivnoj igri figura.

27.Lg2 h6

dijagram 06 koment81

Nastala pozicija može se oceniti kao jednaka.

28.f4 Sed7 29.Sa7 Da3

Karjakin pravilno uočava da je njegova šansa slab pešak na e3. Međutim, to je bila cena koju je Karlsen morao "da plati" da bi skakač u sledećem polju dospeo na c6.

30.Sc6 Tf8 31.h3

Alternativa je 31.Td7 Sd7 32.Dd7 De3 33.Kf1 Dc1 34.Kf2 Dc4 35.Lf3 g5 36.fg5 Dc2 37.Kf1 Dc3 38.Le2 hg5 39.De7 Dd2 40.Df6 Dc1 i to bi bio remi, jer posle 41.Kf2 Dc6 42.Dg5 beli daje večiti šah.

31...Sc5

Pozicija crnog počinje da deluje nešto prijatnije

32.Kh2 Sa4

Bilo je tu još nekih mogućnosti za crnog: 32...Da4 33.Td8 Scd7 34.Td7 Sd7 35.Dd7 Dc4 36.Se5 Dc5 37.Da7 f6 38.Sc6 De3 39.Sa5 Td8 40.Sc4 Dc5 41.Db6 Db6 42.Sb6 Kf7 i nastala je jednaka završnica, ili 32...g6!? 33.Td8 Sa4 posle čega bi se "još igralo".

33.Td8

Realna alternativa je 33.e4 Sc5 34.e5 Sh5 35.Td8 Dg3 36.Kh1 Dh4 37.Tf8 Kf8 38.Dd6 Kg8 39.Se7 Kh7 40.Dd8 De1 i sve bi se završilo miroljubivo.

33...g6 34.Dd4 Kg7

dijagram 07 koment81

35.c5?

Ozbiljna greška, koja Karlsena vodi u tešku poziciju. Bolje je bilo 35.Td7 ili 35.Se5 Dc5 36.Tf8 Df8 37.Sd7 i beli drži poziciju.

35...Td8

Nikako ne bi bilo dobro 35...bc5?? 36.Dd6 Td8 37.Sd8 i zbog pretnje Dd6-e7 crni bi dospeo u kritičnu poziciju. Npr. 37...Da2 38.Dc7 e5 39.fe5 Se4 40.e6 itd.

36.Sd8 Sc5

Nema sumnje da je crni ostvario značajnu prednost.

37.Dd6

dijagram 08 koment81

37...Dd3?

Greška. Jasnoj prednosti vodilo je 37...Da4! 38.Db6 [38.Lc6 Dc2 39.Lg2 Sfd7 40.De7 Df5] Scd7 39.Da7 Db3 40.Sc6 a4 41.Sd4 Dc4

38.Se6! fe6

Remiju vodi 38...Kh7 39.Sf8 Kg8 40.Df6 Kf8 41.Db6 Dc3 42.f5 gf5 43.Dh6 Ke7 44.Dg5 Df6 45.Df4 Se6 46.Db8

39.De7 Kg8 40.Df6 a4

dijagram 09 koment81

Vremenska kontrola je prošla i crni sve nade polaže u a-pešaka.

41.e4

Kada je odigrao 37...Dd3, Karjakin je verovatno prevideo ovaj potez.

41...Dd7

Rizično za crnog bilo bi 41...a3 42.Dg6 Kf8 43.f5 i crni kralj je veoma oslabljen.

42.Dg6 Dg7 43.De8 Df8 44.Dc6

Zasluživalo je pažnju 44.Dg6 Posle eventualnog 44...Dg7 45.De8 Df8 [45...Kh7 46.e5] 46.Dg6 Kh8 47.e5 nastaje objektivno remi pozicija, jer na 47...b5 ili 47...a3 sledi 48.Db1 ili 44...Kh8 45.e5 a3 46.Db1 De8 47.Db6 a2 48.Da7 Da4 49.Dc5 a1D 50.Df8 i to bi bio remi.

44...Dd8 45.f5 a3 46.fe6 Kg7

Slabije je 46...Kh7 47.e5! a2 48.Le4! Se4 49.De4 Kg7 [49...Kh8 50.e7 De7 51.Da8 Kg7 52.Da2 sa remijem] 50.Db7 Kg8 51.Df7 Kh8 52.Df4, uz sledeće Dh6, što bi vodilo večnom čahu.

47.e7!?

Realna alternativa je 47.Db5 sa verovatnim remi ishodom.

47...De7 48.Db6 Sd3 49.Da5?!

Potez koji nije najbolji i u izvesnom smislu mogao bi se oceniti kao odlučujući za konačni ishod partije. Bolje je bilo 49.h4 a2 50.Dd4 Df6 51.e5 Se5 52.Da7 Df7 53.Dd4 De6 54.Lh3 Df6 55.Da7 Df7 56.Dd4 Dc7 57.Le6 i to bi bio remi. Zanimljivo je bilo i 49.e5!? i posle 49...Se5 [49...a2 50.Dd4! Se5 51.Ld5] 50.Ld5 lovac se aktivirao i kontroliše polje a2, pa se ne vidi kako bi crni mogao da dobije partiju.

49...Dc5! 50.Da6 Se5

dijagram 10 koment81

51.De6?

Odlučujuća greška, posle koje će Karlsen dospeti u izgubljenu poziciju. Pravilno je bilo 51.Db7 Sf7 52.Da6 i crni ne bi mogao da pojača poziciju.

51...h5!

Karjakin pronalazi jedini potez koji vodi pobedi.

52.h4?

Odmah gubi, ali spasa nije bilo. Npr. 52.Da6 Dc3 [52...h4 53.gh4] 53.Da7 Sf7 [53...Kf6 54.Da6 Ke7 55.Db7 Sd7] 54.e5 h4 55.e6 hg3 56.Kg1 De1 57.Lf1 Df2! ili 52.Db3 h4 53.gh4 [53.Db7 Sf7 54.Db3 Dd6 55.e5 Se5 56.Dd5 Dc7 57.Dd4 a2 58.Le4 Kf8] Dc7 54.Kh1 [54.Kg1 Da7] Dc1 55.Kh2 Db2 i u oba slučaja crni dobija.

52...a2! beli predaje. 53.Da2 Sg4 54.Kh3 Dg1 55.Db2 [55.Lf3 Sf2] Kg6 56.Lf3 Sf2

Miloš Jovičić, 6.12.2016.

 

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla