foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

MEMORIJAL TALJA: U znaku Jana Nepomnjaščija (2)

ian nepomniachtchiU ovom komentaru videćemo treću pobedu Jana Nepomnjaščija na superturniru u Moskvi. Partija je protekla u zanimljivoj borbi u kojoj je bilo i propusta.

I. Nepomniachtchi - S. Mamedyarov

Moscow "Tal Mem" 2016
C50–Italijanska partija

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4

Potez koji sve više zauzima mesto u repertoaru i najjačih svetskih šahista. Nekada se 3.Lb5 "podrazumevalo", ali to više nije tako - najviše zbog Berlinske varijante (3...Sf6).

3...Lc5 4.0–0 Sf6 5.d3 d6 6.c3 h6

Alternative su 6...a6, 6...0–0, 6...Lb6 i 6...a5

7.a4

Osim ovog nastavka, beli su igrali 7.Sbd2 i 7.Te1

7...a6

Evo kako ovu varijantu tretira svetski šampion: 7...a5 8.Sa3 [8.Le3; 8.Sbd2] 0–0 [8...La3 9.Ta3 0–0 10.Te1 Te8 11.h3] 9.Sc2 Te8 10.Te1 La7 11.Le3 Le6 12.Lb5 Ld7 13.La7 Sa7 14.Lc4 Le6 15.Le6 Te6 16.Se3 Sc8 17.Sf5 Se7 18.d4 ed4 19.S3d4 Te5 20.Sg3 Sg6 21.Dc2 c6 22.Tad1 Dc7 23.Sdf5 Td8 24.Dd2 Kh7 25.f4 Db6 26.Kh1 Tee8 27.h3 Td7 28.Sd6 Td6 29.Dd6 Df2 30.Dd3 Sf4 31.Df3 i beli ima prednost, M. Carlsen - M. Adams, Wijk aan Zee 2016.

8.h3 0–0 9.Te1 Te8 10.Sbd2 Le6 11.Le6 Te6 12.b4 La7 13.Dc2

dijagram 01 koment78

13...d5

Crni se odlučuje da nastupi u centru, ali je igrano i drugačije: 13...Te8 14.Sf1 b5 15.Sg3 Se7 16.d4 Sd7 17.Le3 Sg6 18.Sf5 Se7 19.Sg3 Sg6 20.Sf5 Se7 21.de5 Le3 22.Se3 Se5 23.Se5 de5 24.Ted1 Dc8 25.c4, sa nešto boljim izgledima belog, D. Harika - H. Koneru, "Chengdu WGP" 2016. ili 13...Se7 14.Sf1 Sg6 15.Sg3 d5 [15...c6 16.d4] 16.c4 c6 17.a5 Dd7 18.c5 [18.Sf5 Td8 19.Tb1] Tae8 19.Sf5 Lb8 20.g3 Sh7 21.Le3 Se7 22.S3h4 h5 23.Tad1 g6 24.Se7 T6e7 25.Kg2 De6 26.De2 Td7 27.Sf3 Ted8 28.Sg5 Sg5 29.Lg5 f6 30.Le3 de4 31.de4 Td1 ½:½ Z. Hracek - Y. Kryvoruchko, Batumi (ol) 2016.

14.Sb3

Bolje od 14.Sf1 d4 15.b5 Se7 16.cd4 Ld4 17.Sd4 Dd4 18.Le3 Dd7 19.Sg3 Td8 [Pravilno je 19...Se8!? sa idejom 20.Ted1 ab5 21.ab5 Ta1 22.Ta1 Db5] 20.Ted1 ab5 21.ab5 Se8 [21...Db5 22.Dc7 Tc8 23.Tab1 Tc7 24.Tb5 Se8 25.Tdb1 Sd6 26.Tc5] 22.Tab1 b6 23.d4 ed4 24.Td4 Dc8 25.Se2 Td4 26.Sd4 Te5 27.f4 Tc5 28.Sc6 i beli osvaja materijal, A. Giri - F. Caruana, "GCT Rapid YourNextMove" 2016.

dijagram 02 koment78

14...Se7

Novost. Poznato je 14...b5 15.Le3 Le3 16.Te3 Td6 17.Sc5 Dc8 18.Tee1 Sh5? 19.ed5 Td5 20.Da2 Sf4 21.ab5 Td6 22.bc6 Tg6 23.Sd7 Sg2 24.Sfe5 1:0 S. Karjakin - D. Navara, Batumi (ol) 2016.

15.ed5 Dd5 16.c4 Dd6

dijagram 03 koment78

Prethodni potez ruskog velemajstora može se smatrati odgovornim, jer stvorena slabost u vidu zaostalog pešaka na d3, koji može biti predmet napada crnih figura. Zato se predpostavljalo da beli na umu ima koncepciju koja bi mogla imati forsirani karakter. Na prvi pogled pažnju privlači 17.La3, ali sledi (možda) manje očekivan potez.

17.Sc5!? Lc5 18.bc5 Dc5 19.La3 Da5 20.d4 Sg6

Ne prolazi 20...e4 zbog 21.d5 Tb6 22.Sd2 [22.Dd2] Sf5 23.c5 i crni bi izgubio materijal. Zato se potez crnog može smatrati najboljim.

21.Lb2 Tae8

Boljoj poziciji belog vodilo bi 21...e4 22.d5 Tee8 23.Sd2 Dc5 24.Se4 [Na 24.Lf6 sledilo bi 24...e3!] Se4 25.Te4 Te4 26.De4 i posle 26...Tc8 27.h4 De7 28.Dd4 prednost belog ne izaziva sumnju.

22.Lc3 Db6 23.Tab1 Da7 24.de5

Primamljivo deluje 24.d5, ali posle 24...T6e7 25.Lb4 Td7 ne vidi se kako bi beli pojačao poziciju.

24...Sd7 25.Tbd1 Sdf8

Nedovoljno za uspostavljanje ravnoteže je 25...T8e7 26.a5!? 26...Db8 27.Te4 c6 [27...Sde5 28.Sd4 Tf6 29.c5 c6 30.Se2 Tfe6 31.Sg3] 28.Ted4!? [28.Sh2 Sde5 29.f4 Sc4 30.Tc4 Sf4 31.Sf3 Sh3] Dc7 29.Dd2 i posle 29...Sde5 30.Se5 Se5 31.Td8 Kh7 [31...Te8 32.f4 Sc4 33.Dd4] 32.f4 beli bi imao inicijativu.

26.h4 Dc5 27.h5 Se7

Na 27...Sf4 beli bi igrao 28.Ld4

28.Te4 Tc6

O snazi bele pozicije govori sledeća varijanta: 28...Sc6 29.Sh4 Se7 [29...Se5? 30.Td5] 30.Ld4 Dc6 31.f4 Sd5 32.f5 Sb4 33.Db1 T6e7 34.Tg4 i crni bi dospeo u velike teškoće.

29.Sd4 Dc4 30.Sc6 Dc6 31.Dd3 b5 32.ab5 ab5 33.Lb4± Db7

dijagram 04 koment78

34.Le7

Ozbiljnu pažnju zasluživalo je 34.e6!? fe6 [34...Se6? 35.Dd7] 35.Te5 c6 36.De4 Sd5 37.Lf8 Tf8 [37...Sf6 38.Dg6 Kf8 39.Td6] 38.Dg4 i beli bi imao prednost.

34...Te7 35.Td4 Te5 36.Td8 Dc6 37.Dd7

dijagram 05 koment78

37...Dc5?

Neočekivana greška koja će crnog odmah odvesti u poraz. Pravilno je bilo 37...Dc3 posle čega je veoma teško da beli prona|e način da stekne realne šanse za pobedu. Npr. 38.Dd4 b4! [38...Dd4 39.T1d4 c5 40.T4d7 g5 41.hg6 fg6 42.Tb8 b4 43.Tc7 h5 44.Tcc8 Tf5 45.Tb5] 39.Dc3 bc3 40.Tc1 Th5 [40...Tc5 41.Kf1 g6 42.hg6 fg6 43.Td3] 41.Tc3 g6 42.Tc7 Kg7 43.Te8 Tf5 i to je remi.

38.Dc8

Crni je izgubljen jer nema odbrane od Tf8 uz Td8

38...Th5 39.Tf8 Df8 40.Td8 Dd8 41.Dd8 Kh7 42.Dd7 f6 43.Dc7 b4 44.Dc2 Kh8 45.Dc4 Te5 46.g3 Kh7 47.Kg2 b3 48.Db3 Kh8 49.Kh3 Th5 50.Kg4 Tg5 51.Kh4 Te5 52.f4 Ta5 53.Dc3 Td5 54.Db4 crni predaje.

Miloš Jovičić, 8.11.2016.

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla