foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

PRVA LIGA SRBIJE (3)

radmila kovacevic 2Sada ćemo pogledati efektnu pobedu Radmile Kovačević nad olimpijskom reprezentativkom Adelom Velikić. Za razliku od partije protiv Ljilje Drljević, u kojoj je Radmila do pobede došla u dalekoj završnici, u ovoj je članica RAD-a na ubedljiv način demonstrirala svoj kombinacioni talenat.

R. Kovačević (Rad) - A. Velikić (Jelica)

Kragujevac (Prva liga - žene) 2016
B12-Karokan

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.dc5 e6 5.Le3 Sd7

Crni su primenjivali još dva nastavka: 5...Sh6 i 5...Sc6

6.Lb5

Zanimljiv tok imala je sledeća partija: 6.Sf3 Se7 7.Lb5 Sf5 8.b4 Se3 9.fe3 Le7 10.c4 dc4 11.Sbd2 0–0 12.Sc4 b6 13.Sd6 Ld6 14.Dd6 a6 15.Ld7 Dd7 16.c6 Da7 17.0–0 b5 18.Sd4 a5 19.a4 [19.Tf2 ab4 20.Taf1 h6 21.Db4] ba4? 20.Ta4 Db6 21.Tfa1 Td8 22.ba5 Ta5 23.Ta5 1:0 A. Kovačević - D. Pikula, SRB (ch) 2008.

6...Se7

Alternativa je 6...Dc7 7.Sf3 Lc5 8.Lc5 Dc5 9.Sc3 Se7 10.0–0 0–0 11.Te1 Sg6 12.Ld3 a6 13.Sg5 [Pažnju je zasluživalo 13.Lg6!? uz sledeće Se2] De7 [13...Sde5? 14.Te5 Se5 15.Lh7 Kh8 16.Dh5] 14.Dh5 h6 15.Sh3 [Ne prolazi 15.Sf7 Sf4 16.Sh6 gh6 17.Dh6 Dg7 18.Dg7 Kg7] d4 16.Sd1 Dc5 17.f4 Sf6 18.Df3 Sd5 19.Sdf2 [19.Df2] Ld7 20.Se4 [20.Dg3 Db6] Db6 21.Dg3 Le8 22.a3 sa podjednakim izgledima, C. Lutz - D. Campora, Biel SUI 1996.

7.c3

Češće je igrano 7.Sf3

dijagram 01 koment75

7...Dc7

Novost. Poznato je 7...Sc6 8.Sf3 [8.b4 Sde5 9.f4 Sg6 10.Sf3; 8.Ld4; 8.f4] Lc5 [8...Sc5 9.0–0 Ld7 10.De2 a6 11.Lc6 bc6 12.c4 Se4 13.Sbd2 Db8 14.Se4 de4 15.Sg5 De5 16.Tfd1 Td8 17.g3 f5? 18.Ld4 Dc7 19.Lg7 1:0 P. Tocco - M. Astengo, Arco (open) 2003.] 9.Lc5 [9.De2 0–0 10.0–0 Le3 11.De3 Db6 12.Db6 Sb6 13.Sbd2 a6 14.Ld3 Sa4 15.Tab1] Sc5 10.0–0 Db6 11.a4 a6 12.Lc6 bc6 13.Dd4 a5 [13...Tb8 14.b4 Sd7 15.Db6 Tb6 16.Sbd2 c5 17.Tab1 cb4 18.cb4 Ke7 19.Tfc1 Lb7 20.Sd4 Se5 21.f4 Sd7 22.a5 Td6 23.Tc7 La8 24.b5 ab5 25.Tb5] 14.b4 Sd7 15.Db6 Sb6 16.Sbd2 La6 17.Tfb1 Ld3 18.ba5 Sd7 19.Tb7 sa nešto boljim izgledima belog, K. Berbatov - A. Chueca Forcen, "XI Open" 2009. i 7...Sf5 8.Ld4 Dc7 9.b4 a5 10.Da4 Le7 11.Sf3 0–0 12.0–0 f6 M. Rubil - B. Vlaić, CRO (TCh) 2014; 13.ef6 Lf6 14.Ld3 i beli bi stajao bolje.

8.Ld4!?

Pored poteza u partiji, pažnja se morala usmeriti i na alternative 8.Sf3, 8.b4 i 8.f4

8...Sg6

Alternativa je 8...Sc6 9.b4 [9.Sf3 Sc5 10.0–0 a6] Sde5 [U poziciju iz partije vodilo bi 9...Sce5 10.Sf3] 10.Sf3 Sf3 [10...Ld7 11.Se5 Se5 12.a4 a6 13.Le2] 11.Df3 Ld7 12.0–0 [12.a4 Sd4 13.cd4 a5 14.Ld7 Dd7 15.b5 e5 16.De3] Sd4 13.Ld7 Dd7 14.cd4 a5 15.ba5 Le7 16.Sc3 Lf6 17.De3 Ta5 18.Tab1 0–0 19.Tb3 Tfa8 20.Tfb1 i beli ima izvesnu prednost. Tako sada ne ide 20...e5? zbog 21.de5 d4 22.Dg3

9.b4 Sge5 10.Sf3 Sg6

Crna je mogla da igra i drugačije, ali i tom slučaju beli ima načina da se bori za inicijativu: 10...Sf3 11.Df3 b6 12.cb6 ab6 13.De3 ili; 10...Sc6 11.0–0 Sd4 12.cd4 Le7 (12...a5 13.Da4) 13.Sc3 0–0 14.Te1 Lf6 15.La4

11.0–0 a6 12.La4

dijagram 02 koment75

Dominantan položaj lovca na d4, ali i onog na dijagonali a4-e8, uz činjenicu da je crni kralj ostao u centru, argumenti su koji govore u prilog ocene da bela ima prednost.

12...f6 13.Te1 Kf7 14.h4!? b5

Posle eventualnog 14...h5 15.Lc2 e5? sledilo bi 16.Lb3!

15.Lb3 Lb7

Na 15...Sb8 bela bi, verovatno, odigrala 16.a4

16.h5 Se7 17.De2

U situaciji kada bela ima više načina da pokuša da razvije inicijativu, Radmila se odlučuje na potez kojim pojačava pritisak na piona na e6...

17...Dc6?!

I alternativa 17...e5 18.a4 [18.Sbd2 ed4 19.De6 Ke8 20.Sd4 Se5 21.a4 i sada bi na 21...Lc8?! sledilo 22.Dd6. Naravno, moguće je i 18.Le3] ed4 19.De6 Ke8 20.Sd4 vodila bi jasnoj prednosti. Tako bi na 20...Se5 sledilo 21.ab5

dijagram 03 koment75

...imajući u vidu sledeći efektan udar.

18.Lf6! gf6

Na 18...Sf5 sledi jednostavno 19.Lg5

19.Sd4 Dc8 20.De6 Kg7

Gubi 20...Ke8 21.c6 itd.

dijagram 04 koment75

21.h6! Kh6 22.Te3

Crna je dospela u izgubljenu poziciju.

dijagram 05 koment75

22...Tg8 23.Df7

Dobija i 23.Th3 Kg7 24.Lc2 Sg6 25.Lg6 hg6 26.Sf5 gf5 27.Tg3

23...Se5 24.Df6 S5g6 25.Se6 De6 26.Te6 Lc8 27.Te5 a5

Na 27...Sf5 dobija 28.Dc6 ali i 28.Tf5

28.Ld1 Lf5 29.g4

Matira i 29.Tf5 Sf5 30.g4 uz sledeće 31.g5

29...Lg7 30.g5 mat.

Miloš Jovičić, 15.10.2016.

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla