foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

logoJedan od najznačajnijih klubova u istoriji Beograda svakako je Šahovski klub "Rad". Ali ne samo zbog takmičarskih rezultata, pojedinačnih i ekipnih, već pre svega zbog raznovrsnih aktivnosti kojima se, verovatno, nijedan šahovski klub u našoj zemlji ne može pohvaliti.

 gp rad logo ksc rad logo sk rad logo

Na lokaciji na Novom Beogradu, Jurija Gagarina 40-a, u objektu ukupne površine cca 1.100 m2, sa otvorenim ograđenim prostorom i neograđenom zelenom površinom (sve prema skici), odvijaju se aktivnosti “Kulturno sportskog centra Rad”, a obavljaju ih Kulturno umetničko društvo, Šahovski klub i Sindikalna organizacija. 

ksc rad

AKTIVNOSTI 

1. Kulturno umetničko društvo – radi u prostorijama površine cca 300 m2, koje je dobilo na trajno korišćenje odnosno kao poklon od Skupštine RAD Holding kompanije d.p. Program rada obuhvata koncertne nastupe i rad sa mladima i to kroz dva osnovna vida – folklorni i orkestarski program.

2. Šahovski klub i Sindikat – rade u zajedničkim prostorijama ukupne površine cca 800 m2, koje su dobili na trajno korišćenje odnosno kao poklon od Skupštine RAD Holding kompanije d.p. i upravnih odbora RAD Holding kompanije d.p. i GP “RAD Inženjering” i čiji su vlasnici u odnosu 50%:50%. Program rada sadrži sledeće aktivnosti:

2.1. šahovske aktivnosti, koje obuhvataju redovan rad u prostorijama (za članove kluba i građane), školu šaha, takmičarske aktivnosti i dr.

2.2. društvene aktivnosti, koje podrazumevaju očuvanje tradicije građevinara RAD-a, kroz svojevrsni “Muzej Rad-a”, okupljanje zaposlenih i bivših zaposlenih RAD-a, ali i organizovanje poslovnih i sindikalnih susreta.

Aktivnosti iz tački 2.1. i 2.2. planiraju i sprovode organi dva nezavisna subjekta, uz neophodnu saradnju i koordinaciju – preko zajedničkog tela odnosno organa.

 

RADNI-POSLOVNI PROSTOR

1. Prostorije kulturno umetničkog društva

2. Šahovska sala

3. Društveno – poslovne prostorije A

4. Društveno – poslovne prostorije B

5. Društveno – zabavne prostorije

6. Radionica i magacin

 

nosnje 1 nosnje 2
kud rad

 

KORIŠĆENJE “KSC RAD”

Prostorije i programske resurse “KSC RAD” mogu koristiti svi građani Republike Srbije i to po dva osnova: prvo, kao članovi “KSC RAD” kao celine ili pojedinih članica i drugo, kao povremeni korisnici. U oba slučaja propisuju se pravila korišćenja i s tim u vezi ponašanja.

 

USLOVI ZA FUNKCIONISANJE “KSC RAD”

Radi efikasnog funkcionisanja Kulturno sportskg centra angažovan je podrebni kadar, a neophodna finansijska sredstva obezbeđuju se od članarina, ulaznica, kao i od sponzora i donatora.

 

ksc 4slike

 

 

LOKACIJA

Novi Beograd, Jurija Gagarina 40-a

mapa 02 mapa 01

 

 

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla