foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

logoJedan od najznačajnijih klubova u istoriji Beograda svakako je Šahovski klub "Rad". Ali ne samo zbog takmičarskih rezultata, pojedinačnih i ekipnih, već pre svega zbog raznovrsnih aktivnosti kojima se, verovatno, nijedan šahovski klub u našoj zemlji ne može pohvaliti.

Kompjuter - dobar sluga, a loš gospodar!

Danas se kompjuteri smatraju nezamenljivim u praktično svim sferama života. Poznata je misao velikog šahovskog intelektualca velemajstora Jurija Avebaha: “Razvoj šaha išao je sa razvojem ljudskog uma!”. To navodi na nesumnjiv zaključak da se ni savremeni – moderni šah, ne može više zamisliti bez korišćenja kompjutera. Zaista, njegova uloga u drevnoj igri je ogromna:

1. Predstavlja neiscrpan izvor informacija – brzih i sveobuhvatnih. I svima dostupnim. Time je ostvarena “puna ravnopravnost” svih građana sveta – šahista i ljubitelja šaha i to tako što partije iz celog sveta istog dana, a najkasnije sutradan, postaju dostupne svima koji to žele.

2. Kompjuter predstavlja svojevrsno “skladište” knjiga, sopstvenih analiza i dr., ali i veliku pomoć prilikom sopstvenog istarživačkog rada.

U svemu tome, naročito posmatrano kroz prethodno dve navedene konstatacije, kompjuter je “dobar sluga”. Pa ipak, isključivo oslanjanje na “kompjutersko razmišljanje” može da bude štetno – iz dva razloga. Prvo, što kompjuter “misli” na način koji, najčešće, daje prednost “materiji” nad “duhom”, i drugo, jer se tako stavlja u drugi plan sopstveno razmišljanje i kreativne sposobnosti odnosno potreba da se u vreme priprema vrši trening procesa mišljenja – neophodnog u šahovskoj partiji. U takvom slučaju kompjuter u velikoj meri postaje “gospodar”, koji (nepotrebno i štetno) utiče na proces mišljenja i donošenje sopstvenih zaključaka. I sasvim na kraju recimo da je kompjuter kao pomoćnik u šahu “dobar sluga”, ali ukoliko izvrši uticaj veći od neophodnog – postaje “loš gospodar”! Zato se sve češće postavlja pitanje kako se osloboditi uticaja kompjuterskog mišljenja!?

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla