foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

logoJedan od najznačajnijih klubova u istoriji Beograda svakako je Šahovski klub "Rad". Ali ne samo zbog takmičarskih rezultata, pojedinačnih i ekipnih, već pre svega zbog raznovrsnih aktivnosti kojima se, verovatno, nijedan šahovski klub u našoj zemlji ne može pohvaliti.

Pre svega – razumevanje!

“Radite zajedno kao tim, vi i vaš učenik, i to za šahovskom tablom. Pogrešno je mišljenje da se razumevanje šahovske igre može steći iz sredstava koja karakterišu današnji tehnološki stepen razvoja (kompjuteri, baze, internet i dr). Ono što je važno za mnoge sportove – pa i za šah, je da se ne može pobediti na snagu, vaš protivnik mora da napravi jednu ili više grešaka. Filozofski gledano, najbolji put za postizanje više pobeda je jednostavan – treba smanjiti broj sopstvenih grešaka i dozvoliti protivniku da izgubi od vas.” Kevin O’Connell, šahovski trener

Tema značaja pojedih faza partije je večna. Jedni smatraju da snaga šahiste dolazi do punog izraza u završnicama, drugi da je najzanimljivija i “najbogatija” i time najvažnija središnjica, a treći – u koje spada i bivši svetski prvak Gari Kasparov, da je inicijativa imperativ modernog šaha i da se ona stiče (ili gubi) u otvaranju. 

Ipak, najbliže istini je mišljenje da su sve faze partije od podjednakog značaja, jer predstavljaju jednu neraskidivu celinu. Uostalom, veoma često je praktično nemoguće utvrditi kada se jedna završava, a sledeća nastaje. A imamo i takve primere u kojima je iz otvaranja partija odmah prešla u završnicu. Zato svim delovima partije treba posvetiti pažnju dovoljnu da se partija odigra s punim razumevanjem. To, naravno, ne isključuje mogućnost da se prema pojedinim fazama partije pokaže veća ili manja sklonost.

Dakle, osnovni zadatak trenera je da kod učenika razvije razmišljanje na bazi “razumevanja šahovske igre”, koje će se ispoljavati kao sposobnost snalaženja u raznim pozicijama - čak i onim koje su u manjoj ili većoj meri nepoznate. To, naravno, podrazumeva sticanje neophodnih znanja, ali ono ne sme biti samo sebi svrha. Da ponovimo, mora biti u funkciji stvaranja takvih sposobnosti koje omogućuju da se u svakoj situaciji nađe najbolje moguće rešenje. 

Tako je to i svakodnevnom životu, a u šahu je posebno izraženo. Znanja iz oblasti otvaranja i završnica, pa i središnjica, od velikog su značaja, ali se pojedine ocene – naročito u fazi otvaranja menjaju. Poznato je da i pojedini potezi jednog Bobija Fišera nisu izdržali “sud vremena”, što je u skladu sa mišljenjem koje je pre mnogo godina izrekao drugi svetski šampion Emanuel Lasker: “Nema najboljih poteza. Da se oni znaju to bi bio kraj šaha”. 

Zato se još jednom mora insistirati na zaključku da je zadatak trenera da učenika osposobi da samostalno razmišlja. I da samostalno radi. A od njega, ipak, sve zavisi – uključujući i to “dokle će stići”. Preduslov je da voli šah i da je spreman da mu podredi mnogo toga. Naravno, neophodan je i talenat.

Ono što vredi da se posebno naglasi je da je uloga trenera u šahu ogromna i nije preterano reći – veća od većine sportova!? Naime, kod većine sportova trener objašnjava i daje uputstva kako pojedine stvari (npr. udarac) da se izvedu. Ali to sportista na kraju mora sam da uradi. U šahu je moguće da u konkretnoj poziciji šahista (sportista) odigra (potez) potpuno indentično kako mu je trener (po)kazao. I prilikom taktičkih i psiholoških priprema uloga šahovskog trenera je od izuzetnog značaja! 

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla