foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

logoJedan od najznačajnijih klubova u istoriji Beograda svakako je Šahovski klub "Rad". Ali ne samo zbog takmičarskih rezultata, pojedinačnih i ekipnih, već pre svega zbog raznovrsnih aktivnosti kojima se, verovatno, nijedan šahovski klub u našoj zemlji ne može pohvaliti.

Zato što se prilagođava zahtevima modernog šaha

Mnogo puta je rečeno da savremeni - moderni šah zahteva novi pristup. Razvijeni sistem informisanja omogućava da veoma mladi šahisti, ponekad sa samo trinaest-četrnaest godina, postaju velemajstori! To se, naravno, ne može postići programima koji se u najvećoj meri oslanjaju na iskustvima iz ranijih perioda u kojima su šahovski treneri, u radu sa svojim učenicima, mnogo vremena posvećivali izučavanju osnovnih - ponekad elementarnih znanja. Za tako nešto, danas, praktično nema vremena!

Trenerski rad se mora odvijati u skladu sa nekim osnovnim principima, ali kao i svaki drugi može (i treba!) da ima specifičnosti. (opširnije) O njima govore neki poznati šahisti, koji su se u većoj ili manjoj meri bavili i trenerskim radom ili su na bazi igračkog iskustva izgradili svoj stav. Evo šta su rekli neki od njih:

Hoze Raul Kapablanka: “Proučavanje završnica korisno je i za podizanje razumevanja pozicije – time i ukupnog razumevanaj šaha, a veoma povoljno utiče na podizanje opšteg nivoa igre šahiste.” Mihail Botvinik: “Otvaranje postavljam u drugi plan, a analizu ličnosti (slabe i dobre strane) u prvi.” Tigran Petrosjan: “Mlade treba kritikovati i posebnu pažnju posvetiti sadržaju igre.” Dragoljub Velimirović: “U prve dve godine sa učenicima uopšte ne radim otvaranja.” Gari Kasparov: “Posebnu pažnju treba posvetiti otvaranju, u kome se stiče ili gubi inicijativa. A inicijativa je imperativ modernog šaha.”

Imajući u vidu osnovnu ulogu trenera, ali i navedena mišljenja, treneri “Radove škole šaha” u svom radu pridržavaju se sledećih preporuka i usmerenje:

1. U početnom stadijumu šahovskog razvoja posebnu pažnju treba posvetiti sadržaju igre, koji u tom periodu ne mora uvek da bude u direktnoj srazmeri sa takmičarskim rezultatima. Za sticanje neophodnog razumevanja šahovske igre, u početku veću pažnju usmeriti taktici i taktičkim motivima, ali i proučavanju završne faze igre – završnica.

2. Jedan od preduslova za pravilan razvoj odnosno usmerenje svakog učenika pojedinačno je analiza ličnosti, što podrazumeva uočavanje slabih i dobrih strana i na osnovu tih zaključaka prilagođavanje programa rada.

U sklopu toga posebno mesto imaju zadaci i kontrola njhovog izvršenja. Analiza partija doprinosi iskorenjivanju grešaka, a objašnjavanje sopstvenih poteza omogućava svojevrsnu kontrolu procesa razmišljanja.

3. Obzirom da se šahovski razvoj ne može da zamisli bez praktične igre, neophodno je što pre započeti sa sticanjem znanja iz otvaranja. Pritom je neophodna postupnost, što podrazumeva razumevanje osnovnih principa (borba za centar, brz razvoj figura i rokada) i postepena izgradnja repertoara otvaranja.

U kasnijoj fazi veoma je bitno da se repertoar prilagodi sklonostima i karakteru učenika.

Ono što je takođe veoma važno je nastojanje da se u tom prilagođavanju pronikne što dublje u suštinu otvaranja koji primenjuju. Tek posle toga može da se započne sa “proširenjem” repertoara, što je u modernom šahu potrebno iz dva razloga: prvo, zbog veće mogućnosti da se protivnik iznenadi, i drugo, da se smanji mogućnost da protivnik pripremi iznenađenje. Inače, u modernom šahu faktor iznenađenja ima veliki značaj.

 

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla