foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

logoJedan od najznačajnijih klubova u istoriji Beograda svakako je Šahovski klub "Rad". Ali ne samo zbog takmičarskih rezultata, pojedinačnih i ekipnih, već pre svega zbog raznovrsnih aktivnosti kojima se, verovatno, nijedan šahovski klub u našoj zemlji ne može pohvaliti.

Zato što ima nastavni – trenerski kadar!

“Zadatak šahovskog trenera je da učenika nauči i osposobi da samostalno radi! Ili, kako bi to neki pesnik rekao, da mu krila da odleti tamo gde želi.” Miloš Jovičić 

“Nema veće sreće na ovome svetu, nego kad se otac divi svom detetu. Dok mu kapu skidaš i dok mu se klanjaš, osećaš kako i sam vaskrsavaš“ Indijski pesnik (21. godina pre n.e.) – “Slično je i u šahu – nema veće sreće za trenera, nego kad mu učenik napreduje i pobeđuje” Miloš Jovičić

“Radite koristeći svoju glavu, pokušavajte da samostalno zaključujete u ograničenom vremenu – kao u partiji. To je osnovni moto svih vodećih trenera.” Adrian Mikhalchishin

Nema nikakve sumnje da je značaj trenera u razvoju šahiste veliki. Čak znatno veći nego u većini drugih sportova. Posle ovog “opšteg saznanja”, naš zadatak je da se upoznamo kako ili kako bi trebalo da šahovski treneri ostvaruju svoju ulogu. 

Počećemo od toga da trenerski rad može da se obavlja pojedinačno ili u manjim grupama. Sa većom grupom (razredom) rad može da se odvija samo na predavanjima, a onda to nije klasičan trenerski rad već nastava, koju obavljaju predavači – nastavnici. Naravno, tu ulogu mogu da preuzmu i treneri, mada se mora reći da se rezultati takvog rada, ipak, moraju smatrati ograničenim.

Uloga trenera u razvoju (mladih) šahista po pravilu se ostvaruje u dve osnovne faze. U prvoj se razvija ljubav prema šahu i stiču osnovna znanja za razumevanje suštine igre i time gradi osnova za dalje usavršavanje i razvoj. Druga podrazumeva kompletne pripreme: podizanje nivoa igre, formiranje repertoara otvaranja, pripreme pred turnir za svakog protivnika pojedinačno i dr. Na nekom višem nivou vrše se pripreme za mečeve – protiv konkretnih protivnika, ali to je predmet posebnog razmatranja.

Ipak, osnovni zadatak trenera je da učenik razume suštinu šahovske igre, a to treba da rezultira formiranjem takvog procesa razmišljanja koji će omogućiti da se u svakoj situaciji u partiji nađe pravo rešenje. To važi za sve faze partije i podrazumeva pravilnu ocenu pozicije kao preduslov za izbor poteza i plana u celini.

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla