foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

logoJedan od najznačajnijih klubova u istoriji Beograda svakako je Šahovski klub "Rad". Ali ne samo zbog takmičarskih rezultata, pojedinačnih i ekipnih, već pre svega zbog raznovrsnih aktivnosti kojima se, verovatno, nijedan šahovski klub u našoj zemlji ne može pohvaliti.

A sada: Šta je šah?

Već smo konstatovali da je šah igra i to najlepša od svih. Ali šah nije samo igra. Mnogi su već davali odgovor na ovo, zašto da ne – filozofsko pitanje. A njemu se može prići sa dva aspekta. Prvo, ako se odnosi na suštinu igre – zasnovanu na najčešćoj definiciji da je šah sport, umetnost i nauka – u isto vreme, onda nije teško ostvariti “većinsku saglasnost”. Drugi, koji se u mnogome razlikuje od prvog i koji je nedovoljno poznat i istražen, je uticaj poznavanja šahovske igre na rešavanje problema iz različitih delatnosti u svakodnevnom životu odnosno njegovih pozitivnih efekata na donošenje racionalniih ili čak najracionalnijih odluka.

Možda je sve to, u najvećoj meri, sadržano u definiciji Ljubomira Ljubojevića: “Šah je iskonski ‘svet u malom’ i predstavlja život bez laži, koje često ostaju neobelodanjene u pravom životu. Kada dajemo energiju ili dušu svojim ‘mrtvim’ figurama automatski ulazimo u oblast umetnosti koja se, kroz borbu dve ličnosti ili karaktera, prenosi u sportski oblik gde rezultat i nagomilano iskustvo vekovne igre predstavlja nauku! Kao u životu, zar ne?” 

Mnogo je definicija o tome šta je ustvari drevna igra, ali one govore u prilog mišljenju da je svakom čoveku potrebno da ovlada bar elementarnim znanjima najlepše od svih igara. To je na svoj način izrazio i veliki Taraš: “Uvek sam pomalo sažaljevao čoveka kome je šah ostao nepoznat. Šah, kao i ljubav, kao muzika, ima moć da čoveka učini srećnim”. S druge strane, analizirajući praktične vrednosti šaha, bivši svetski prvak Mihail Botvinik to je definisao drugačije:” Najveća vrednost šaha je što nas uči da rešavamo netipične, nešablonske situacije koje iskrsavaju u svakodnevnom životu: u saobraćaju, u vođenju poslova, u međusobnim komunikacijama...”. 

Aljehin je iskreno govorio: “Pomoću šaha ja sam vaspitao svoj karakter. Šah nas pre svega uči da budemo objektivni. U šahu se može postati veliki majstor samo ako se poznaju svoje greške i nedostaci.” U knjizi “Psihologija šahovskog stvaralaštva” Nikolaj Krogijus piše: Visoka opšta kultura, znatno utiče na razvitak šahovskih osobenosti. 

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla