foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 11 2160 752
sah.zurn@yahoo.com

R A D

Šahovski klub

logoJedan od najznačajnijih klubova u istoriji Beograda svakako je Šahovski klub "Rad". Ali ne samo zbog takmičarskih rezultata, pojedinačnih i ekipnih, već pre svega zbog raznovrsnih aktivnosti kojima se, verovatno, nijedan šahovski klub u našoj zemlji ne može pohvaliti.

Praktične vrednosti šaha

“Šahovska tabla je svet, figure su prirodne pojave, a pravila igre su ono što nazivamo zakonima prirode.”

Posle ovih reči, koje je pre više od jednog stoleća napisao Tomas Henri Haksli (1825-1895), nameće se zaključak da ima puno sličnosti između šaha i života, između borbi na 64 polja i svakodnevnih ljudskih događanja. Zaista, šah ima neke svoje specifične karakteristike, koje omogućavaju da poznavaoci ove igre svoja znanja i sposobnosti, stečene u njoj i kroz nju, primene i van šahovske table.

Bavljem šahom stiču se veoma pozitivne karakterne osobine, pa je nekadašni prvak sveta Aleksandar Aljehin iskreno govorio: “Pomoću šaha ja sam vaspitao svoj karakter. Šah nas pre svega uči da budemo objektivni. U šahu se može postati veliki majstor samo ako se poznaju svoje greške i nedostaci.” Ipak, treba reći da taj međusobni uticaj nije jednosmeran, a o tome u knjizi “Psihologija šahovskog stvaralaštva velemajstor” Nikolaj Krogijus piše: “Visoka opšta kultura, znatno utiče na razvitak šahovskih osobenosti”.

Mnogo je definicija o tome šta je ustvari drevna igra, ali sve one govore u prilog mišljenju da je svakom čoveku potrebno da ovlada bar elementarnim znanjima najlepše od svih igara. To je na svoj način izrazio i veliki Taraš: “Uvek sam pomalo sažaljevao čoveka kome je šah ostao nepoznat. Šah, kao i ljubav, kao muzika, ima moć da čoveka učini srećnim”. S druge strane, analizirajući praktične vrednosti šaha, bivši svetski prvak Mihail Botvinik to je definisao drugačije:” Najveća vrednost šaha je što nas uči da rešavamo netipične, nešablonske situacije koje iskrsavaju u svakodnevnom životu: u saobraćaju, u vođenju poslova, u međusobnim komunikacijama...”.

Sa zdravim duhom – zdravo telo!

Poznata je izreka “U zdravom telu – zdrav duh”. To je opšte priznata misao (i preporuka), koja sugeriše potrebu za fizičkim aktivnostima odnosno bavljenjem sportom. Međutim, sve više u prvi plan izbija “umna aktivnost”. Neka merodavna medecinska istraživanja nedvosmisleno ukazuju da je za dugovečnu, ali i “kvalitetnu”, starost neophodna umna aktivnost - čak joj se daje prednost u odnosu na fizičku!? Tako se sada, sve češće susrećemo sa novom - savremenom izrekom: “Sa zdravim duhom – zdravo telo!”. To šahu daje dodatnu vrednost i svakako je treba koristiti u afirmaciji drevne igre.

U prilog značaja umnih aktivnosti, govori i dr Dragoljub Mićunović, profesor filozofije i političar, svodeći ih na aktivnost mozga i kaže: “Mozak je koordinator svih naših organa. Treba samo imati projekat koji stoji u mozgu kao zadatak, koji se mora izvršiti i mozak onda smiruje razne bolesti dok se projekat ne završi.”

Ova najnovija saznanja, uz lako dokaziv zaključak da šah poseduje sve karakteristike sporta - čak i sa nekim prednostima(!?) u odnosu na mnoge druge sportske grane, ukazuju na veliki značaj (i potrebu) bavljenja drevnom igrom. 

Kulturno-sportski centar

Kulturno sportski centar RAD

IZ RADOVE ISTORIJE

rad 30 god

 

olimpijke

Dan gradjevinara Srbije

02 zajednicki snimak nagradjenih

Zanimljivosti

tabla